Печат

Подписване на договорите за финансиране и съфинансиране на пректa на 15.05.2017г.

test events

Конференция за стартиране на проекта на 22.06.2017 г

Пресконференция за стартиране на проекта във Видин, България

Стопанска академия популяризира проект "Шанс за развитие" в Свищов.

Работно посещение в Свищов, Стопанска академия "Д. А. Ценов" , 29-30.06.2017

21 септември 2017 г., Покана за пресконференция във връзка с изпълнението на проект "Шанс за развитие"    

27 септември 2017 г., Стопанска академия популяризира изпълнението на проект „Шанс за развитие”

29 септември 2017 г. Фондация за регионално развитие проведе консултации за търсещи работа лица от област Видин

16-17 октомври 2017 г. СА "Д.А.Ценов" организира курсове по кариерно ориентиране

30 октомври 2017 - 8 ноември 2017 г. Фондация за регионално развитие проведе курс по български език за румънски представители на целевите групи на проект "Шанс за развитие"

20-21 ноември 2017 г. СА "Д.А. Ценов" организира втора тематична среща за кариерно ориентиране

27-29 ноември 2017 г. СА "Д.А.Ценов" организира учебна визита в Румъния

17-19 януари 2018 г. Фондация за регионално развитие организира посещение за румънски студенти в гр. Видин 

25 февруари - 5 март 2018 г. Фондация за регионално развитие организира курсове по български език в Румъния

7-9 март 2018 г. Представители на румънската целева група ще посетят предприятия в гр. Свищов

16 март 2018 г. Представители на Фондация за регионално развитие ще вземат участие в международна конференция, посветена на устойчивото развитие на крайдунавския регион