Tipărire

 

Anunț înregistrare grup țintă

Universitatea din Craiova, în parteneriat cu Academia de Ştiinţe Economice D.A. Tesenov şi Regional Development Foundation, implementează proiectul transfrontalier „A chance for development“  în perioada mai 2017 - aprilie 2019.

Proiectul vizează creșterea capacității de angajare prin dezvoltarea abilităților profesionale și asigurarea unei mai bune comunicări între angajatori și persoanele care caută un loc de muncă în județele Dolj, Vidin și Veliko Tarnovo. Prioritatea sa este includerea pe piața muncii a studenților și a absolvenților de învățământ superior din regiunea de implementare a proiectului.

Activități incluse:

Condiții de înscriere în grupul țintă al proiectului:

Pentru înscriere, sunt necesare următoarele documente:

IMPORTANT - toate persoanele din grupul țintă trebuie să aibă domiciliul în județul Dolj

Înscrierea se face între orele 10.00 – 12.00 (luni, marţi, miercuri), 17.00 – 18.00 (joi, vineri) -  la sala 222 - Universitatea din Craiova – sediul central A.I. Cuza, nr. 13., începând cu data de 29.05.2017.

Persoană de contact: Manager grup țintă: Conf.univ.dr. Ciora Liviu Ion - tel: 0722951738

Perioada de înscriere grup țintă: 29 Mai - 15 August 2017