Tipărire

CENTRUL DE CARIERE

Centrul de cariere și recrutare româno-bulgară se va înființa de către Liderul de proiect - Universitatea din Craiova, la sediul său din Strada A.I. Cuza, Nr.13, în sala 223.

careercenter

Centrul de cariere și recrutare româno-bulgară va facilita includerea pe piața muncii și mobilitatea profesională a șomerilor, studenților și absolvenților de învățământ superior din regiunea de implementare: județele Dolj, Vidin și Veliko Târnovo.

Specialiștii angajați in centru  vor crea o bază de date a locurilor de muncă vacante în zona transfrontalieră româno-bulgară, vor asista grupul țintă înscris în întocmirea unor CV-uri de calitate în limba română, bulgară sau engleză (așa cum a solicitat angajatorul); vor consilia beneficiarii din grupul țintă în elaborarea unui plan optim de dezvoltare a carierei. De asemenea, in colaborare cu expertul coordonator activități formare vor ghida membrii grupului țintă pentru a participa la unul dintre cursurile prevăzute în proiect.

Periodic, în cadrul Centrului se vor organiza întâlniri între potențialii angajatori și solicitanții de locuri de muncă. Se va realiza o  bază de date cu angajatorii, se vor încheia acorduri de parteneriat cu ei, se vor organiza targuri de joburi, se vor posta anunțurile de posturi vacante vacante pe site-ul centrului de carieră și pe pagina de Facebook a proiectului.

Experții Centrului de cariere și recrutare româno-bulgară vor colabora cu membrii echipei de implementare în vederea organizării și desfășurării vizitelor de studii în România și Bulgaria; la înscrierea pentru participarea la vizitele de studii vor avea prioritate studenții cu domiciliul în regiunea de implementare.