Tipărire
Data  anunțului Data expirării   Detalii
26.09.2021 15.10.2021
 08.11.2017    16.11.2017 
Şcoala Gimnazială, cu sediul în comuna Traian, Calea Traian nr. 148, judeţul Olt, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale vacante, de administrator financiar – 0,5 normă.
 
 07.11.2017  14.11.2017

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Olt organizează concurs pentru ocuparea unor posturi vacante, repartizate pe perioadă determinată, pentru implementarea Programului Naţional de Cadastru şi Carte Funciară, corespunzătoare funcţiilor contractuale de execuţie din cadrul Serviciului Cadastru – Biroul de înregistrare Sistematică, cu încadrare pe perioadă determinată de 36 de luni, după cum urmează:

 • asistent registrator principal debutant – 1 post. CERINŢELE POSTULUI:
  • studii de specialitate: studii universitare cu licenţă sau absolvite cu diplomă, profilul științe juridice – specializarea drept.
 • consilier cadastru debutant – 2 posturi. CERINŢELE POSTULUI:
  • studii de specialitate: studii universitare cu licenţă sau absolvite cu diplomă– specializarea cadastru, geodezie, topografie, măsurători terestre şi cadastru.

http://posturi.gov.ro/post/asistent-registrator-principal-debutant-consilier-cadastru-debutant-oficiul-de-cadastru-si-publicitate-imobiliara-olt/

 15.11.2017  30.11.2017

Primăria Comunei Ianca, Județul Olt, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor publice de execuție, vacante, după cum urmează:

 • consilier juridic – debutant, 1 post;
 • consilier – debutant. 3 posturi;
 • inspector – debutant, 1 post;
 • referent – debutant, 1 post.

http://posturi.gov.ro/post/consilier-inspector-si-referent-6-posturi-primaria-comunei-ianca/

 13.11.2017  18.11.2017

Ansamblul Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiţionale „Doina Oltului“, județul Olt, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcției contractuale vacante, de Referent, grad profesional I, nivel studii SSD din cadrul Biroului Achiziţii, Contabilitate şi Administrativ.

http://posturi.gov.ro/post/referent-ansamblul-profesionist-pentru-promovarea-culturii-traditionale-doina-oltului-olt/

 13.11.2017  20.11.2017

Spitalul Județean de Urgență Slatina, Județul Olt organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacante, de referent de specialitate debutant, nivel de studii superioare, la Serviciul Administrativ, aprovizionare – transport.

http://posturi.gov.ro/post/referent-specialitate-spitalul-judetean-de-urgenta-slatina-olt/

 20.12.2017  31.12.2017

 Şcoala Gimnazială Fălcoiu, cu sediul în comuna Fălcoiu, Strada Principală nr. 297, judeţul Olt, anunţă scoaterea la concurs a unei fracţiuni de 0,34 post vacant administrator financiar I, pe perioadă nedeterminată.

http://posturi.gov.ro/post/administrator-financiar-i-scoala-gimnaziala-falcoiu/

 19.12.2017  30.12.2017

 Instituţia Prefectului – Judeţul Olt organizează concurs în vederea ocupării funcţiei vacante din categoria personal contractual din cadrul Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi înmatriculare a Vehiculelor Olt de analist (programator) ajutor debutant – IA.

http://posturi.gov.ro/post/analist-programator-ajutor-ia-institutia-prefectului-judetul-olt/

  19.12.2017  29.12.2017

 Şcoala Gimnazială „Ion I. Graur“ cu sediul în comuna Bălteni, Strada Gării nr. 37, judeţul Olt, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale vacante, de administrator financiar, 0,33 normă.

http://posturi.gov.ro/post/administrator-financiar-4-scoala-gimnaziala-ion-i-graur-cu-sediul-in-comuna-balteni-olt/

 19.12.2017  29.12.2017

 Consiliul Judeţean Olt organizează concurs de execuție pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție vacantă, de consilier, clasa I, grad profesional superior la Serviciul Resurse Umane şi Managementul Unităţilor Sanitare din cadrul aparatului de specialitate ai Consiliului Judeţean Olt.

http://posturi.gov.ro/post/consilier-superior-consilier-clasa-i-grad-profesional-superior/

 19.12.2017  29.12.2017

Grădiniţa cu Program Normal „Dumbrava Minunată“ Drăgăneşti-Olt, cu sediul în Drăgăneşti-Olt, str. N. Titulescu nr. 107B, judeţul Olt, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale vacante de administrator financiar – 0,25 normă.

http://posturi.gov.ro/post/administrator-financiar-gradinita-cu-program-normal-dumbrava-minunata-draganesti-olt/

 15.12.2017  26.12.2017

Instituţia Prefectului – Judeţul Olt organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant de inginer de sistem debutant – IA, din cadrul Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor Olt.

http://posturi.gov.ro/post/inginer-de-sistem-debutant-ia-institutia-prefectului-judetul-olt/

 15.12.2017  21.12.2017

Primăria Municipiului Caracal, Județul Olt organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacante, de consilier, studii superioare, gradul debutant, în cadrul Centrului Naţional de Informare şi Promovare Turistică.

http://posturi.gov.ro/post/consilier-s-debutant-primaria-municipiului-caracal-judetul-olt/

01.04.2018 30.04.2018

Locuri de munca in Romania pentru studenti, absolventi si tineri profesionisti. Angajatori de top.

https://www.hipo.ro/locuri-de-munca/angajatoridetopvirtual/virtual/Toate-domeniile/Slatina

17.05.2018 31.05.2018

Unitatea Militară 01256, Caracal din Ministerul Apărării Naţionale, Judeţul Olt organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante de:

 1. contabil debutant, la Compartimentul Contabilitate;
 2. casier debutant, la Casierie.

http://posturi.gov.ro/post/contabil-debutant-si-casier-debutant-unitatea-militara-01256-caracal/

17.05.2018 1.06.2018

Serviciul Public Direcţia Administrare Patrimoniu Slatina, Judeţul Olt, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de execuţie, vacante, de referent clasa III, grad profesional debutant – Compartimentul Inspecție Domeniul Public şi Privat.

http://posturi.gov.ro/post/referent-debutant-serviciul-public-directia-administrare-patrimoniu-slatina-judetul-olt/

17.05.2018 02.06.2018

Primăria Comunei Rusăneşti, judeţul Olt, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție vacantă, de consilier, clasa I, grad profesional principal – Biroul Financiar – Contabil.

http://posturi.gov.ro/post/consilier-principal-primaria-comunei-rusanesti-judetul-olt-2/

17.05.2018 27.05.2018

Muzeul Judeţean Olt organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale vacante de gestionar custode, treaptă profesională debutant, nivel studii M, în cadrul Secţiei de Etnografie a Muzeului Judeţean Olt.

http://posturi.gov.ro/post/gestionar-custode-muzeul-judetean-olt/

16.05.2018 26.05.2018

Primăria Comunei Strejeşti din satul Strejeşti, comuna Strejeşti, judeţul Olt organizează concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante de inspector de specialitate, clasa I, grad profesional IA, nivel studii superioare, Compartimentul Situaţii de Urgenţă.

http://posturi.gov.ro/post/inspector-de-specialitate-s-ia-primaria-comunei-strejesti-din-satul-strejesti-comuna-strejesti-judetul-olt/

16.05.2018 31.05.2018

Primăria Comunei Deveselu, Județul Olt, organizează concurs în vederea ocupării pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție vacante, de inspector, clasa I, grad profesional debutant în cadrul Compartimentului evidenţă patrimoniu, investiţii şi administrarea domeniului public şi privat din cadrul Serviciului economic, investiţii şi achiziţii publice.

http://posturi.gov.ro/post/inspector-debutant-primaria-comunei-deveselu-judetul-olt/

16.05.2018 23.05.2018

Primăria comunei Priseaca, judeţul Olt, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcției contractuale vacante, de inspector de specialitate.

http://posturi.gov.ro/post/inspector-specialitate-primaria-comunei-priseaca-judetul-olt/

11.05.2018 20.05.2018

Primăria Comunei Strejeşti, cu sediul în satul Strejeşti, str. Libertăţii nr. 103, comuna Strejeşti, judeţul Olt, organizează concurs pentru ocuparea următoarelor funcţiilor publice vacante din cadrul Primăriei Strejeşti în baza prevederilor H.G. nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare şi anume:

 • Compartimentul Fond Funciar:
  • Inspector, clasa I, studii superioare, grad profesional debutant.
 • Compartimentul Resurse Umane
  • Consilier juridic, clasa I, studii superioare, grad profesional debutant;
 • Compartimentul Contabilitate
  • Inspector, clasa I, studii superioare grad profesional debutant.
 • Compartimentul Achiziţii Publice
  • Inspector, clasa I, nivel studii superioare, grad profesional debutant.
 • Compartimentul Comunicare şi Relaţii Publice
  • Inspector, clasa I, nivel studii superioare, grad profesional asistent.
 • Compartimentul Asistenţă Socială şi Autoritate Tutelară
  • Inspector, clasa I, nivel studii superioare, grad profesional debutant.

http://posturi.gov.ro/post/inspector-si-consilier-6-posturi-primaria-comunei-strejesti-olt/