Tipărire
Data  anunțului Data expirării   Detalii
 01.08.2017    30.08.2017 
0,5 norma post de fizician medical in cadrul Laboratorului de Radiologie şi Imagistică Medicală a Spitalului General Căi Ferate Drobeta-Turnu.
Condiţii concurs: 
     - diplomă de licenţă în fizică, specializarea fizică medicală;
     - 2 ani vechime in domeniul sanitar.
Calendar concurs:
18 august 2017, ora 14:00: termenul-limită de depunere a dosarelor;
28 august 2017, ora 10:00: proba scrisă;
30 august 2017, ora 10:00: proba interviu.
 13.09.2017  20.10.2017
Primăria Municipiului Drobeta Turnu-Severin
 1. consilier juridic, clasa I, grad debutant – Serviciul licitaţii, contractare, executări silite;
 2. inspector, clasa I, grad asistent Serviciul licitaţii, contractare, executări silite (2 posturi);
 3. inspector, clasa I, grad debutant – Serviciul licitaţii, contractare, executări silite (2 posturi).
http://posturi.gov.ro/post/consilier-juridic-si-inspector-5-posturi-primaria-municipiului-drobeta-turnu-severin/
 13.09.2017   16.10.2017 
Primăria Comunei Șimian
Post consilier superior
 11.09.2017   30.09.2017 Spitalul Municipal Orşova
Manager persoană fizică http://posturi.gov.ro/post/manager-persoana-fizica-spitalul-municipal-orsova/
 14.09.2017  16.10.2017 Serviciul de Ambulanță Județean Mehedinți - Auditor gradul I (economist specialist IA)  http://posturi.gov.ro/post/auditor-gradul-i-economist-specialist-serviciul-de-ambulanta-judetean-mehedinti/
 15.09.2017  09.10.2017

Biblioteca Judeţeană „I.G. Bibicescu“, Drobeta Turnu-Severin - post de bibliotecar

http://posturi.gov.ro/post/bibliotecar-biblioteca-judeteana-i-g-bibicescu-drobeta-turnu-severin-2/

 09.10.2017  31.10.2017

0,5 norma post fizician medical in cadrul Laboratorului de Radiologie si Imagistica Medicala a Spitalului General Căi Ferate Drobeta-Turu Severin, jud. Mehedinţi.

Calendar concurs:

 • 19 octombrie 2017, ora 15:00:data limită pentru depunerea dosarelor;

 • 27 octombrie 2017, ora 10:00: proba scrisă;

 • 31 octombrie 2017, ora 10:00: proba interviu.

Condiţii concurs:

 • studii superioare - diploma de licenţă în fizică, specialitatea fizică medicală;

 • vechime minimum 2 ani in specialitatea sanitara.

Mai multe informatii sunt disponibile online pe pagina web CFMR la sectiunea dedicata "carieră profesionalăhttp://www.cfmr. ro/job

 06.10.2017  10.11.2017
 07.11.2017  20.11.2017

 Primăria Comunei Vrata, Judeţul Mehedinţi, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuţie, vacante de referent, clasa III, grad profesional debutant – Compartimentul Urbanism, Cadastru și Arhivă.

http://posturi.gov.ro/post/referent-debutant-primaria-comunei-vrata/

 08.11.2017  22.11.2017

Primăria Orașului Strehaia, Județul Mehedinți, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioada nedeterminată funcției publice de execuție, vacante de inspector, clasa I, grad profesional principal, în cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Strehaia.

http://posturi.gov.ro/post/inspector-principal-primaria-orasului-strehaia/

 08.11.2017  22.11.2017

Primăria Municipiului Drobeta-Turnu Severin, Județul Mehedinți organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor publice de execuţie vacante, după cum urmează:

 1. consilier, clasa I, grad profesional principal – Biroul finanţare, monitorizare învăţământ preuniversitar de Stat;
 2. consilier, clasa I, grad profesional superior – Serviciul resurse umane.

http://posturi.gov.ro/post/consilier-2-posturi-primaria-municipiului-drobeta-turnu-severin-3/

 07.11.2017  20.11.2017

Primăria Comunei Dârvari, judeţul Mehedinţi, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție vacante, de inspector, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Compartimentului de asistenţă socială.

http://posturi.gov.ro/post/inspector-asistent-primaria-comunei-darvari/

 06.11.2017  12.11.2017

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mehedinţi, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcțiilor contractuale de execuție temporar vacante, după cum urmează:

 • educator (terapie ocupaţională) -1 post, în cadrul Centrului de zi de recuperare;
 • inspector de specialitate debutant – 1 post, în cadrul Centrului de integrare prin terapie ocupaţională Burila Mare.

http://posturi.gov.ro/post/educator-si-inspector-de-specialitate-2-posturi-directia-generala-de-asistenta-sociala-si-protectia-copilului-mehedinti/

 06.11.2017  12.11.2017

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mehedinţi, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție vacante, după cum urmează:

 • administrator I – 1 post, în cadrul Centrului de integrare prin terapie ocupaţioruilă Burila Matre;
 • psiholog practicant – 1 post, în cadrul Centrului de integrare prin terapie ocupaţională Burila Mare;
 • muncitor calificat I (fochist) – 1 post, în cadrul Centrului de integrare prin terapie ocupaţionala Burila Mare.

http://posturi.gov.ro/post/administrator-i-psiholog-si-muncitor-calificat-3-posturi-directia-generala-de-asistenta-sociala-si-protectia-copilului-mehedinti/

 16.11.2017  1.12.2017

Primăria Comunei Breznita-Motru, județul Mehedinți, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcției publice de execuție vacante, de consilier clasa I, grad principal din cadrul Compartimentului Agricol.

http://posturi.gov.ro/post/consilier-principal-primaria-comunei-breznita-motru/

 15.11.2017  30.11.2017

Primăria Comunei Pătulele, judeţul Mehedinţi, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcțiilor publice de execuție vacante, după cum urmează:

 1. inspector, clasa I, grad profesional asistent – Compartiment Financiar Contabi, Impozite și Taxe Locale;
 2. inspector, clasa I, grad profesional asistent – Compartiment Urbanism și Dezvoltare Teritorială;
 3. inspector, clasa I, grad profesional superior – Compartiment Achiziții Publice;
 4. referent, clasa III, grad profesional asistent – Compartiment Fond Funciar și Registru Agricol.

http://posturi.gov.ro/post/inspector-si-referent-4-posturi-primaria-comunei-patulele/

 15.11.2017  20.11.2017

Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 7, din Drobeta-Turnu Severin, judeţul Mehedinţi, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale vacante, de secretar I – 0,25 post.

http://posturi.gov.ro/post/secretar-i-gradinita-cu-program-prelungit-nr-7-din-drobeta-turnu-severin-judetul-mehedinti/

 13.11.2017  20.11.2017

Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Mehedinţi organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacantă, de consilier cadastru, gradul IA din cadrul Serviciului cadastru.

http://posturi.gov.ro/post/consilier-cadastru-oficiul-de-cadastru-si-publicitate-imobiliara-mehedinti/

 19.12.2017  30.12.2017

Direcţia Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor București organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacante, de inginer de sistem din cadrul Serviciului public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor al Judeţului Mehedinţi din structura Instituţiei Prefectului – Judeţul Mehedinţi.

http://posturi.gov.ro/post/inginer-de-sistem-directia-regim-permise-de-conducere-si-inmatriculare-a-vehiculelor-bucuresti-2/

 19.12.2017  29.12.2017

U.A.T. Municipiul Drobeta-Tumu Severin, județul Mehedinți, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale vacante, după cum urmează:

 • şef birou – Biroul administrativ -1 post;
 • administrator I – Serviciul administrare spatii construite -1 post.

http://posturi.gov.ro/post/sef-birou-si-administrator-i-2-posturi-a-t-municipiul-drobeta-tumu-severin-judetul-mehedinti/

 18.12.2017  25.12.2017 Direcţia de Patrimoniu Istoric şi Turism Cultural, cu sediul în Drobeta- Tumu Severin, Str. Portului nr. 5, judeţul Mehedinţi, organizează concurs de recrutare în baza H.G. nr. 286/2011, actualizată pentru ocuparea a 8 posturi vacante în regim contractual în perioada 16-19 ianuarie 2018, după cum urmează:
 • şef serviciu – Serviciul patrimoniu istoric şi turism cultural, economic şi administrativ – 1 post:
  • studii universitare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor sociale;
  • vechime în specialitatea studiilor, minimum 7 ani;
  • master în specialitatea studiilor.
 • inspector de specialitate, grad I – Compartimentul patrimoniu istoric şi turism cultural – 1 post:
  • studii universitare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor umaniste şi arte;
  • vechime în specialitatea studiilor, minimum 3 ani şi 6 luni;
  • cunoştinţe de limba engleză.â
 • inspector de specialitate debutant – Compartimentul patrimoniu istoric şi turism cultural – 2 posturi:
  • studii universitare absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor umaniste şi arte;
  • cunoştinţe de limba engleza;
 • inspector de specialitate debutant – Compartimentul patrimoniu istoric şi turism cultural – 2 posturi:
  • studii universitare de lunga durata absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor sociale.
 • inspector de specialitate, grad IA – Compartimentul economic şi administrativ – 1 post:
  • studii universitare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalenta în domeniul ştiinţelor sociale, RSI – ştiinţe economice;
  • vechime în specialitatea studiilor, minimum 6 ani şi 6 luni.
 • inspector de specialitate debutant – Compartimentul patrimoniu istoric şi turism cultural – 1 post:
  • studii universitare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă m domeniul ştiinţelor sociale;
  • atestat în turism.

  http://posturi.gov.ro/post/functii-contractuale-8-posturi-2/

 18.12.2017  25.12.2017

Direcţia de Asistenţă Socială Drobeta-Turnu Severin, Judeţul Mehedinţi organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, astfel:

 • Centrul rezidenţial pentru persoane vârstnice „Sfântul Nicolae”:
  • kinetoterapeut – 1 post.
   • studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă în specialitatea kinetoterapie;
   • autorizaţie de liberă practică;
   • vechime în specialitate – minimum 6 luni.
  • infirmieră – 1 post
   • studii generale;
   • curs infirmieră organizat de furnizori autorizaţi de formare profesională;
   • vechime în muncă – minimum 6 luni.
 • Serviciul Creşe:
 18.12.2017  25.12.2017

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mehedinţi organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, după cum urmează:

 • administrator I – 1 post, în cadrul Centrului de îngrijire şi asistenţă pentru persoane cu dizabilităţi Şimian:
  • studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;
  • vechime minimă în muncă – 3 ani.
 • muncitor calificat IV (bucătar) – 3 posturi, în cadrul Centrului de îngrijire şi asistenţă pentru persoane cu dizabilităţi Şimian:
  • minimum studii generale;
  • vechime în muncă – nu se solicită:
  • certificat de calificare in meseria de bucătar.
 • muncitor calificat I (fochist) – 2 posturi, în cadrul Centrului de îngrijire şi asistenţă pentru persoane cu dizabilităţi Şimian:
  • minimum studii generale;
  • vechime minimă în muncă 9 ani;
  • certificat de calificare în meseria de fochist.
 • îngrijitor curăţenie – 2 posturi, în cadrul Centrului de îngrijire şi asistenţă pentru persoane cu dizabilităţi Şimian:
  • minimum studii generale;
  • vechime în muncă – nu se solicită.
 • muncitor necalificat I (spălătoreasă) – 2 posturi, în cadrul Centrului de îngrijire şi asistenţă pentru persoane cu dizabilităţi Şimian:
  • minimum studii generale;
  • vechime în muncă – nu se solicită.

  http://posturi.gov.ro/post/functii-contractuale-10-posturi-2/

01.04.2018 30.04.2018

Locuri de munca in Romania pentru studenti, absolventi si tineri profesionisti. Angajatori de top.

https://www.hipo.ro/locuri-de-munca/angajatoridetopvirtual/virtual/Toate-domeniile/Drobeta-Turnu-Severin

14.05.2018 27.05.2018

Primăria Municipiului Drobeta-Turnu Severin, Județul Mehedinți, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor publice de execuţie vacante, după cum urmează:

 1. consilier, clasa I, grad profesional debutant – Compartiment Urmărire Comportare în Timp a Investițiilor;
 2. consilier, clasa I, grad profesional principal – Compartiment Pregătire/Promovare Obiective de Investiții ;
 3. consilier, clasa I, grad profesional superior – Biroul Urmărire și Contracte Lucrări.

http://posturi.gov.ro/post/consilier-3-posturi-primaria-municipiului-drobeta-turnu-severin-judetul-mehedinti-2/