Печат

Позиция: Главен експерт

Институция/компания:   Отдел „Обществени поръчки“  - общинска администрация Враца

Местоположение:  Враца

Описание:  Участва в изготвянето на документите за възлагане на обществени поръчки (документации за участие, решения, обявления, образци, заповеди, протоколи и др.) за доставки, услуги и строителство за нуждите на Община Враца. Длъжностната характеристика е на разположение на кандидатите в стая № 16 на Община Враца.

Краен срок за кандидатстване: 17 декември 2018

Кандидатствай по тази обява: https://iisda.government.bg/competitions/competitions_list/competition/59634

___________________________________________________________________________________________________ 

Позиция: Финансов контрольор

Институция: общинска администрация Оряхово, Враца

Описание: Осъществява предварителен контрол по смисъла на ЗФУКПС за законосъобразност при вземането на решения и предприемането а действия, които имат пряко финансово изражение, а също така и при осъществяването на цялостната дейност на организациите в публичния сектор.

Краен срок за кандидатстване: 24.12.2018г.

Местоположение: Оряхово

Кандидатствай по тази обява: https://iisda.government.bg/competitions/competitions_list/competition/59804

___________________________________________________________________________________________________

Позиция: Главен експерт

Институция: общинска администрация - Хайредин, Враца

Описание: Организира разработването, приемането и актуализацията на бюджета на общината по пълна бюджетна квалификация.

Краен срок за кандидатстване: 17.12.2018 г.

Местоположение: Хайредин

Кандидатствай по тази обява: https://iisda.government.bg/competitions/competitions_list/competition/59698

___________________________________________________________________________________________________

Позиция: Старши експерт

Институция: Специализирана администрация / Служба по геодезия, картография и кадастър - Монтана
Агенция по геодезия, картография и кадастър

Описание:  Взема участие в дейностите по проследяване на състоянието на ГММП и РГО на територията на областта; участва в извършването на полски и канцеларски проверки на представяните от фирмите материали при изработването на ККР, ГММП и РГО; участва в извършването на контрол на изпълнението на КК и РГО; извършва проучване и проверка на идейните и работните проекти на ГММП и РГО; предлага на началника на СГКК за съгласуване идейните и работните проекти на ГММП и РГО; участва в приемателни комисии за всички видове геодезически дейности; участва в работата на експертните съвети към общините; създава и поддържа база данни за ГММП и РГО на територията на областта; обработва документи във връзка с актове за постъпили възражения в СГКК по изработен кадастър и др.

Краен срок за кандидатстване: 14.12.2018 г.

Местоположение: Монтана

Кандидатствай по тази обява: https://iisda.government.bg/competitions/competitions_list/for_settlement/48489

________________________________________________________________________________________________

Позиция:  Търговски консултант

Фирма:  Мебели „Виденов“

Описание: Кандидатът следва да притежава отлични търговски и комуникативни умения; любезно отношение към всеки клиент; проактивно консултиране за качествата на предлаганите стоки; желание и стремеж за постигане на високи резултати. Фирмата предлага: стимулираща стартова заплата; допълнителен ежемесечен бонус от 200 до 700 лв. без лимит при преизпълнение на заложените цели; ежемесечни търговски игри на база постигнати резултати с парични награди; допълнителни стимули и придобивки; въвеждащо фирмено обучение спрямо изискванията на позицията; работа в екип на високо мотивирани търговци; програма за препоръчване на колеги с бонуси от 700 лв; отлични възможности за развитие и реализация;

Краен срок за кандидатстване:  не е посочен

Местоположение:  гр. Видин

Кандидатствай по тази обява: https://www.jobs.bg/job/4640788

_________________________________________________________________________________________________

Позиция:  Sales representative

Фирма:  Менпауър България ООД

Описание:  управлява мрежите за продажби в региона; установява качествени връзки с клиенти; идентифицира бизнес възможности в региона;

Краен срок за кандидатстване:  не е посочен

Местоположение:  гр. Видин

Кандидатствай по тази обява: https://www.jobs.bg/job/4639004  

________________________________________________________________________________________________

Позиция:  Търговски представител

Фирма:  БУЛАГРО АД

Описание:  Разширява пазарното присъствие и делът продажби на „Булагро“ АД, чрез регулярни посещения на земеделските производители в региона; Консултира клиентите на компанията за оптимален избор на решение, спрямо специфичните потребности на стопанството; Активно участва в организацията на различни маркетингови активности и кампании в региона с цел оптимизиране на продажбите; Администрира прилежащия документооборот и текущо въвежда търговска информация в ERP системата на компанията.

Краен срок за кандидатстване:  не е посочен

Местоположение:  гр. Видин

Кандидатствай по тази обява: https://www.jobs.bg/job/4618071

_________________________________________________________________________________________________

Позиция: Търговски консултант – гр. Видин

Фирма: Теленор

Описание:  атрактивно възнаграждение, включващо основна заплата, ваучери за храна, транспортна придобивка, месечни бонуси, мобилен апарат, служебна мобилна карта с включени неограничени разговори и неограничен интернет.

Краен срок за кандидатстване:  не е посочен

Местоположение:  гр. Видин

Кандидатствай по тази обява: https://www.jobs.bg/job/4642740

__________________________________________________________________________________________________

Позиция: Търговски представител

Фирма: Adecco България

Описание:   Продажба на широка гама от технически продукти, които отговарят на най-високите изисквания за качество, чрез ежедневни посещения при клиенти; Информиране на клиентите относно характеристиките и цените на продуктите, както и консултация при запитване; Събиране на информация за клиентите и впечатленията им относно продуктите; Провеждане на маркетингови проучвания чрез интервюиране на клиентите; Отговорност за контактите с потенциални клиенти и дългосрочни продажбени процеси; Активно търсене на клиенти, планиране и организиране на посещения при клиенти с цел продажби; Изготвяне на презентации, оферти, договори, приложения; Изготвяне на справки и отчети.

Краен срок за кандидатстване:   не е посочен

Местоположение:  Видин

Кандидатствай по тази обява: https://www.jobs.bg/job/4616679

__________________________________________________________________________________________________

Позиция: Готвач

Фирма: Аутоприма Трейдинг ЕООД

Описание:   Работа на каса и ПОС терминал; Прием на стока (товаро-разтоварна дейност); Сортиране и аранжиране на стоките в търговската зала и складовите помещения; Предлага цялата гама продукти на магазина; Следене сроковете на годност на стоките; Да консултирате клиенти съгласно фирмената политика; Да поддържа търговския обект в добър, чист и приветлив вид;

Краен срок за кандидатстване:   не е посочен

Местоположение:  гр. Видин

Кандидатствай по тази обява: https://www.jobs.bg/job/4643060

___________________________________________________________________________________________________

Позиция: Готвач

Фирма: Импулс ООД

Описание: организира и координира работата в кухнята; Осигурява качествена и навреме издадена храна; Поддържа високо ниво на хигиена на работното си място; Дава предложения за менюто на заведението; Отговаря за спазването на вече установените норми.

Краен срок за кандидатстване: не е посочен

Местоположение: гр. Видин

Кандидатствай по тази обява: https://www.jobs.bg/job/4642031

___________________________________________________________________________________________________

Позиция: Продавач консултант

Фирма:  М и Б 60 ЕООД

Описание:  Продавач-консултант храни и аксесоари за домашни любимци зоомагазини „Матилда“

Краен срок за кандидатстване:  не е посочен

Местоположение: гр. Видин

Кандидатствай по тази обява: https://www.jobs.bg/job/4640820

___________________________________________________________________________________________________

Позиция: Международен шофьор

Фирма:  EL REY

Описание:  Свидетелство за управление на МПС категория "С + Е"; Карта за дигитален тахограф; Валидно свидетелство за психологическа годност; Професионална компетентност - квалификация на водача; Опит като международен шофьор – задължително; Банкова сметка

Краен срок за кандидатстване:  не е посочено

Местоположение: Видин

Кандидатствай по тази обява:  https://www.jobs.bg/job/4633914

___________________________________________________________________________________________________

Позиция: Международен шофьор

Фирма:   Коко и Син Лимитед ООД

Описание:  Възнаграждение 2100 EUR; прибиране на 4 седмици; трудов договор и осигуровки; Бонуси /при добра свършена работа/; Свидетелство за управление на МПС кат. С+Е; Минимум една година опит като шофьор в Западна Европа; Отговорност и коректно отношение към работата; Владеенето на английски език е предимство.

Краен срок за кандидатстване:  не е посочен

Местоположение:  Видин

Кандидатствай по тази обява: https://www.jobs.bg/job/4632563

____________________________________________________________________________________________________

Позиция: Служители в отдели на пълно и непълно работно време  за хипермаркет Kaufland, гр. Велико Търново

Фирма:   Кауфланд България ЕООД енд Ко КД

Описание:  извършване на дейности, свързани със стоките в хипермаркета - изваждане от склада, зареждане на рафтовете

вежливо, отзивчиво и любезно обслужване на клиентите

работа с парични средства и фискални устройства.

Краен срок за кандидатстване:   не е посочен

Местоположение:  Велико Търново

Кандидатствай по тази обява: https://www.jobs.bg/job/4613293

____________________________________________________________________________________________________

Позиция:  Международни шофьори - вътрешно

Фирма:   Роси Транс

Описание: опитни професионални шофьори за курсове в цяла Европа.
Влекачите теглят брезентови полуремаркета между Германия,Франция;Белгия,Холандия,Англия,Дания, Швеция и Италия

Продължителност на командировката: 90 дни минимум вътрешно + излизане/прибиране от/за България

Краен срок за кандидатстване:   не е посочен

Местоположение:  Свищов

Кандидатствай по тази обява: https://www.jobs.bg/job/4641182

_____________________________________________________________________________________________________

Позиция:  Специалист Общи банкови операции

Фирма:   Първа инвестиционна банка

Описание: https://www.jobs.bg/job/4642344

Краен срок за кандидатстване:   не е посочен

Местоположение:   гр. Свищов

Кандидатствай по тази обява: https://www.jobs.bg/job/4642344

________________________________________________________________________________________________

Позиция:  Агроном – консултант Северна България

Фирма:   Агрополихим АД

Описание: Промотира и разпространява информация за продуктите, предлагани от Агрополихим АД в частност двете серии течни торове ФАСТ и ФАСТ +; Промотира продуктите от сериите ФАСТ и ФАСТ + съсредточено във всички Агроаптеки, Агроцентрове и др. обекти имащи такъв тип артикули, попадащи в региона му; Отговаря за отраслите трайни насаждения, зеленчуко производство и оранжерийно производство попадащи в региона за който отговаря; Повече информация https://www.jobs.bg/job/4640633

Краен срок за кандидатстване:   не е посочен

Местоположение:   Велико Търново

Кандидатствай по тази обява: https://www.jobs.bg/job/4640633

Позиция:  Консултант Кредитиране

Фирма:   Профи кредит България ЕООД

Описание: Възможност за гъвкава заетост; Високи комисионни; Безплатни фирмени обучения; Осигуровки върху пълния размер на доходите; Атрактивни допълнителни придобивки, при постигнати добри резултати (средства за транспортни разходи, фиксирани парични бонуси и др.); Участие на тиймбилдинги и конференции.

Краен срок за кандидатстване:   не е посочен

Местоположение:   Свищов

Кандидатствай по тази обява: https://www.jobs.bg/job/4623136

_______________________________________________________________________________________________

Позиция:  Служители в магазин БИЛЛА

Фирма:   БИЛЛА БЪЛГАРИЯ ЕООД

Описание:  Осигуряване на пълна зареденост със стока; Обслужване на клиенти на каса; Грижа за сроковете на годност, качеството и целостта на опаковките на стоките; Участие в процеса на инвентаризация на стоките.

Краен срок за кандидатстване:   не е посочен

Местоположение:   Свищов

Кандидатствай по тази обява: https://www.jobs.bg/job/4629562

Позиция:  Офис Мениджър

Фирма:   Виктория 11 ЕООД

Описание:  https://www.jobs.bg/job/4636554

Краен срок за кандидатстване:  не е посочен

Местоположение:   Свищов

Кандидатствай по тази обява: https://www.jobs.bg/job/4636554

_____________________________________________________________________________________________

Позиция:  Отчетник счетоводство

Фирма:   Лишкови ООД

Описание:  Въвежда данните за стоките в специализирана складова програма и изготвя справки-извлечения от базата данни на компютърната система; Заприхождава стоките от доставчици- по стокови разписки, фактури; Изписва стоки- с искания, протоколи, фактури; Следи и документира движението на стоки между отделните обекти на фирмата; Допълнителни задължения: Изпълнява и други конкретно възложени задачи, свързани с дейността.

Краен срок за кандидатстване:  не е посочен

Местоположение:   Свищов

Кандидатствай по тази обява: https://www.jobs.bg/job/4630524

___________________________________________________________________________________

Позиция: Техник за поддържане на системи за сигурност  

Фирма:   РВЦ ООД

Описание:  Поддържане и профилактика на системи за сигурност (видеонаблюдение, контрол на достъп и пожароизвестяване); Отговаря за качественото извършване на монтажните дейности , за оптималното количество на вложените материали, както и за опазването и правилното съхранение и транспорт на поверените му съоръжения, екипировка и консумативи;

Краен срок за кандидатстване:  не е посочен

Местоположение:   Свищов

Кандидатствай по тази обява: https://www.jobs.bg/job/4626418

_________________________________________________________________________________________________________________

Позиция: Началник отдел

Институция/компания:   Отдел "Закрила на детето – Видин

Местоположение:  Видин

Описание:  Пряка работа с деца и семейства за семейна подкрепа, превенция, реинтеграция, осиновяване и приемна грижа. Пряка работа с деца в риск и с техните семейства. Партньорство с други институции и организации по проблеми, свързани със закрила на децата. Проучване на нуждите и планиране на развитие на социални услуги за деца и семейства.

Кандидатствай по тази обява: https://iisda.government.bg/competitions/competitions_list/competition/58216

Краен срок: 26.10.2018 г.

______________________________________________________________________________________________________________________

Позиция: Инспектор

Институция/компания:   Областна дирекция по безопасност на храните - Видин

Местоположение:  Видин

Описание:  Основна характеристика на длъжност инспектор в отдел "Контрол на храните" при Областна дирекция по безопасност на храните - гр. Видин /ОДБХ - Видин/ е да извършва постоянен контрол и експертиза върху качеството и безопасността на животинските и неживотинските продукти, суровини, адитиви, преработка, съхранение, транспорт, реализация, внос и износ.

Кандидатствай по тази обява: https://iisda.government.bg/competitions/competitions_list/competition/58120

Краен срок: 11.10.2018

____________________________________________________________________________________________________________________

Позиция: Младши експерт

Институция/компания: Областна администрация Видин

Местоположение:  Видин

Описание:  Длъжността "Младши експерт" в отдел "РРУПП", дирекция "АКРРДС" е свързана подпомагането и организирането изпълнението на дейностите, свързани с правомощията на Областния управител за регионално развитие на областта. Провеждане на държавната политика в областта, изготвяне на стратегическо планиране за развитие, координиране работата на органите на изпълнителната власт и на техните администрации на територията на областта и взаимодействието им с местната власт, осигуряване на съответствие между националните и местните интереси, организира разработването и изпълнението на областни стратегии и програми за регионално развитие, осъществява взаимодействие с органите на местното самоуправление и местната администрация, осъществява контакти на регионално ниво.

Кандидатствай по тази обява: https://iisda.government.bg/competitions/competitions_list/competition/58076

Краен срок: 8.10.2018

________________________________________________________________________________________________________________________

Позиция: Главен експерт

Институция/компания:   Областна администрация Видин

Местоположение:  Видин

Описание:  Длъжността "Главен експерт" в дирекция "АПОФУС" е свързана с подпомагането на Областния управител на област Видин, като ръководител на организационната единица при определяне начина за работа с материали, съдържащи класифицирана информация, редът за тяхното съхраняване, съгласно изискванията на ЗЗКИ и ППЗЗКИ. Участва в организирането, планирането и управлението на дейности свързани със защита на класифицираната информация. Подпомага Областния управител при изпълнение на задълженията му във връзка с отбранително-мобилизационна подготовка и организира дейността на Областния съвет за сигурност. Подпомага Областния управител при взаимодействието му със Съвета по сигурността и осъществява взаимодействие с Междуведомствен съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към Министерски съвет. Подпомага Областният управител, който ръководи планирането и подготовката на административно-териториалната единица за отбрана и организира отбранително-мобилизационната подготовка на населението, както и организира и ръководи мероприятия за защита на населението и икономиката при бедствия и във военно време. Подпомага Областният управител при изпълнение на задълженията му във връзка с дейности по противодействие на тероризма.

Кандидатствай по тази обява: https://iisda.government.bg/competitions/competitions_list/competition/58077

Краен срок: 8.10.2018

_________________________________________________________________________________________________________

Позиция: Младши експерт

Институция/компания:   Агенция по геодезия, картография и кадастър

Местоположение:  Видин

Описание:  - Подпомага началника на службата и експертите в отдела при осъществяването на дейностите по кадастъра.

- Участва в административното обслужване на физически и юридически лица, ведомства и общини, съгласно глава VII на ЗКИР.

- Участва в поддържането на КККР чрез информационната система.

- Участва в създаването, съхраняването и поддържането на служебния архив и на необходимите архивни копия.

- Участва в поддържането на спомагателни регистри и заповедна книга, регистрира данни, получени по реда на чл.86 от ЗКИР.

- Приема и регистрира заявления за предоставяне на административните услуги на физически и юридически лица.

- Изготвя скици, схеми и удостоверения за идентификатори, необходими при съдебна или доброволна делба, при продажба на недвижими имоти, при съединяване на съседни недвижими имоти и др.

- Изготвя извадки, справки, удостоверения и други, свързани с предоставяните административни услуги и др.

Кандидатствай по тази обява: https://iisda.government.bg/competitions/competitions_list/competition/58096

Краен срок: 8.10.2018

___________________________________________________________________________________________________________________

Позиция: Инспектор

Институция/компания:   Регионален отдел "Национален строителен контрол" - Враца           

Местоположение:  Враца

Описание: Инспекторът участва в проверки на строежи, служебни проверки, съставя констативни актове за установяване на незаконно строителство, подготвя проекти на становища, разпореждания, предписания, административни актове по жалби, сигнали, молби, запитвания, участва в приемателни комисии.

Кандидатствай по тази обява: https://iisda.government.bg/competitions/competitions_list/competition/58258

Краен срок: 8.10.2018

_____________________________________________________________________________________________________________________

Позиция: Главен социален работник

Институция/компания:   Отдел "Закрила на детето - Мездра"          

Местоположение:  Мездра

Описание:  Пряка работа с деца и семейства по семейна подкрепа, превенция, реинтеграция, осиновяване и приемни грижи. Пряка работа с деца в риск и с техните семейства. Партньорство с други институции и организации, по проблеми свързани със закрилата на децата. Подпомагане дейността на началника на отдел „ЗД“.

Кандидатствай по тази обява: https://iisda.government.bg/competitions/competitions_list/competition/58193

________________________________________________________________________________________________________________

Позиция: Юристконсулт

Институция/компания:   Общинска администрация - Козлодуй, Враца

Местоположение:  Козлодуй

Описание:  Длъжността е свързана с осигуряване с правни средства спазване на законността при осъществяване на дейността на дирекция "Устройство на територията, строителство и икономически дейности". Изразяване и изготвяне на становища и предложения за решаване на правни проблеми, свързани с дейността и защита на интересите на общината, както и в областта на недопускане на незаконно строителство.

Кандидатствай по тази обява: https://iisda.government.bg/competitions/competitions_list/competition/58276

_____________________________________________________________________________________________________________________

Позиция: Главен експерт

Институция/компания:   Регионална дирекция за социално подпомагане - Монтана

Местоположение:  Монтана

Описание:  Методическа помощ при предоставяне на социални услуги за деца в институции и общността и подпомага дейността на ОЗД в областта. Проучване на нужди и планиране на социални услуги за деца и семейства. Извършва пряка работа във връзка с консултиране и методическа подкрепа и контрол на ОЗД в областта, по конкретни случаи и проблеми. Работи пряко с граждани и институции, приема и облаботва молби, жалби и сигнали.

Кандидатствай по тази обява: https://iisda.government.bg/competitions/competitions_list/competition/58230

_______________________________________________________________________________________________________________________

Позиция: Главен архитект

Институция/компания:   Общинска администрация - Чипровци, Монтана

Местоположение:  Чипровци

Описание:  Осъществява техническото ръководство при проектиране на обекта и авторски надзор за неговото строителство през цялото време и правилното усвояване на проектните мощности. Използва новите достижения на науката и техниката, за да осигури съвременно проектиране на обектите.

Кандидатствай по тази обява: https://iisda.government.bg/competitions/competitions_list/competition/57600

__________________________________________________________________________________________________________________________

Позиция: Специалист

Институция/компания:   Регионална дирекция по горите - Велико Търново

Местоположение: Велико Търново

Описание:  Специалист - горски инспектор осъществява непосредствен контрол върху дейностите, извършвани в горските територии. Осъществява контрол при сечта и движението на дървените материали, пашата, страничните ползвания от горите, строителството в горските територии, опазването на горите и защитените територии в тях, дивеча и рибата. Предотвратява и разкрива нарушенията по Закона за горите, Закона за лова и опазване на дивеча, Закона за рибарството и аквакултурите, Закона за лечебните растения, Закона за защитените територии, Закона за биологичното разнообразие и подзаконовата нормативна уредба по прилагането им.

Кандидатствай по тази обява: https://iisda.government.bg/competitions/competitions_list/competition/58023

Краен срок: 

__________________________________________________________________________________________________________________________

Позиция: Счетоводител

Институция/компания:   ОДМВР - Велико Търново   

Местоположение: Велико Търново

Описание:  Описание на длъжността счетоводител в сектор „Финансово осигуряване, управление на собствеността и социални дейности” към отдел „Административен“ :

- Контролира правилното оформяне на първичните документи от подотчетните лица;

- Съставя извлечения, оборотни ведомости, отчетни форми за ежемесечното, тримесечното и годишното изпълнение на бюджета;

- Своевременно осчетоводява документите по съответните синтетични и аналитични сметки;

-  Участва в комисии при извършване проверки на материалноотговорните лица и инвентаризации и упражнява вътрешен финансов контрол в кръга на възложените му задачи;

Кандидатствай по тази обява: https://iisda.government.bg/competitions/competitions_list/competition/58263

Краен срок: 6.10.2018 г.

____________________________________________________________________________________________________________________________

Позиция: Главен експерт

Институция/компания:   Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси"

Местоположение: Велико Търново

Описание:  длъжността е пряко свързана с извършване на проверки и инвентаризации на наличността и състоянието на съхраняваните материални активи,организация на работа на МОЛ и вътрешния ред на документацията за осигуряване на прецизен, текущ и последващ контрол.

Кандидатствай по тази обява:https://iisda.government.bg/competitions/competitions_list/competition/58045

Краен срок: 6.10.2018

___________________________________________________________________________________________________________________

Позиция: Консултант клиенти

Институция/компания:   УниКредит Булбанк

Местоположение:  Видин

Описание:  работа с пълна гама от банкови продукти и касови операции, прилагайки добра търговска ориентация и добри презентационни умения.

Кандидатствай по тази обява: https://www.jobs.bg/job/4551691

__________________________________________________ 

Позиция: Агент продажби в Call centre

Институция/компания:  ДЕКАЕКСИ ЕООД

Местоположение: Видин

Описание: Изисква се добри комун икативни умения, директна работа с клиенти по телефон, подход към клиента, добра дикция, аналитичност, инициативност

Кандидатствай по тази обява:  https://www.jobs.bg/job/4548782

 ____________________________________________________________

Позиция: търговски представител

Местоположение: Видин

Институция/компания: ПИЛГРИМ ЕДЮКЕЙШЪН БГ ЕООД

Описание:  мениджър по продажби, който владее български език;

- наличието на частен автомобил е задължително;

- способност да се правят интересни презентации и да се работи върху резултата.

Кандидатствай по тази обява: https://www.jobs.bg/job/4545899

___________________________________________________________________________ 

Позиция: Възпитател

Местоположение (-я):  Видин

Институция/компания: СВОБОДЕН МЛАДЕЖКИ ЦЕНТЪР-Видин

Кратко описание: 1.     Отговаря за разработване и прилагане на ограмотителни и други образователни програми в Център за работа с деца на улицата.

  1. Установява познавателни и образователни потребности и дефицити на децата, планира и организира тяхното компенсиране.
  2. Проучва причините за отпадането от училище на децата и възможностите за оказване на съдействие за завръщане и продължаване на образованието.
  3. Планира и осъществява интерактивни форми на работа с образователна насоченост (индивидуални и групови) с децата – с цел тяхното ограмотяване, мотивиране за продължаване на образованието, професионално ориентиране и развитие и пр. Кандидатствай по тази обява: https://www.jobs.bg/job/4518711

________________________________________________________________________________________________________________

Позиция: Офис сътрудник

Местоположение (-я): Видин

Институция/компания: БИ ЕНД ДЖИ КРЕДИТ ООД

Описание: • Отговаря за обслужването на клиентите и консултантите в представителния офис;

 Изисквания към кандидата:

Кандидатствай по тази обява: https://www.jobs.bg/job/4551212

___________________________________________________________________

Позиция:  Специалист Организационно развитие

Местоположение (-я): Видин

Институция/компания: БЧК-ВИдин

Описание:       Да е запознат с дейността на организацията;

             Да е запознат със Статута на БМЧК и младежката червенокръстка дейност, съобразно специфичните особености и работата с младото поколение;

             Да участва в планирането и организирането на младежката дейност в следните направления – първа долекарска помощ, социално-помощна дейност, превенция на здравни проблеми;

             Да е запознат с нормативните актове, свързани с червенокръстката дейност;

             Да участва в срещи и обучения на областно и национално ниво. Да организира такива на общинско и дружествено ниво;

             Да привлича, обучава и организира работата на доброволци на червенокръстката организация;

             Да осъществява контакти с държавни, общински, стопански и неправителствени организации, с които БЧК има съвместни дейности;

Кандидатствай по тази обява:  https://www.jobs.bg/job/4549259

___________________________________________________________________

Позиция: старши експерт

Местоположение (-я): Видин

Институция/компания: ГДПБЗН - Видин

Описание:

Изисквания към кандидата: 1. Кандидатите да отговарят на изискванията по чл. 7 от ЗДСл;

  1. Минимална образователно-квалификационна степен – „бакалавър“ по чл. 42, ал. 1, т. 1, б. „б“ от Закона за висшето образование;
  2. Минимален професионален опит – 1 година или минимален ранг - V младши;
  3. Области на висшето образование – съгласно ПМС № 125/24.06.2002 г.;
  4. Професионални направления – съгласно ПМС № 125/24.06.2002 г.;
  5. Да притежават или да получат разрешение за достъп до класифицирана информация до ниво на сигурност „Секретно”. Съгласно чл. 10д, ал. 4 от Закона за държавния служител, актът за назначаване се издава в 14-дневен срок от получаването на разрешението за достъп, когато не е представен такъв документ.

Кандидатствай по тази обява: https://www.jobs.bg/job/4549569

___________________________________________________________________

Позиция: Директор на Драматичен театър „Вида”

Местоположение (-я): Видин

Институция/компания: Община Видин

Описание:  

Изисквания към кандидата: 1.1. Образование – висше;

1.2. Образователно-квалификационна степен „Магистър”;

1.3. Област на висше образование „Изкуства” или „Хуманитарни науки” според Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления, приет с ПМС № 125/2002 г.;

1.4. Професионално направление „Театрално изкуство”, „Филология” или „Философия”;

1.5. Специалности – от посочените направления или арт мениджмънт;

1.6. Професионален опит в областта на културата - минимум 3 години;

1.7. Компютърни умения;

1.8. Управленска компетентност, която да включва способност за формиране на цели, пътища за тяхното постигане и очаквани резултати;

Кандидатствай по тази обява: https://www.jobs.bg/job/4544569

______________________________________________________

Позиция: Управител на търговски обект

Местоположение (-я): Видин

Институция/компания:  ГТ-ЕВРОТРАНСПОРТ ЕООД

Описание:  управление на цялостния процес на търговския обект, организиране на работата на персонала и неговото обучение; повишаване на оборота и постигане на добри резултати;  

Изисквания към кандидата:  • отлични комуникационни умения

Кандидатствай по тази обява: https://www.jobs.bg/job/4540203

___________________________________________________________________

Позиция: МЕНИДЖЪР ПРОДАЖБИ

Местоположение (-я): Видин

Институция/компания: ЛУЧИЕНТЕ ОРГАНИК ООД

Описание: • Контакти с потенциални клиенти – по телефон и на място;

Очакваме от Вас:

Кандидатствай по тази обява: https://www.jobs.bg/job/4534266 _____________________________________________________________

 

Позиция: Инженер поддръжка

Местоположение (-я): Видин

Институция/компания:  Кнауф България ЕООД

Описание:  -      Планиране на техническото обслужване, запасите с резервни части и необходимите енергийни ресурси;

-              Контрол върху техническото обслужване и осигуряване на производствената дейност;

-              Следи енергийната ефективност на съоръженията и предлага действия за подобряване;

-              Предлага и координира мерки за подобряване на процесите, намаляване на разходите и оптимизация на работата;

-              Подпомага подготовката на инструкции, презентации или обучение на персонала;

-              Обобщава производствените резултати и предлага мерки за увеличаване на ефективността;

-              Следи разходите за поддръжка, изготвя месечни доклади и предлага мерки за оптимизацията им;

-              Подпомага при изготвяне на плановете за ремонт и профилактика, съгласува дейностите при ремонти;

-              Организира воденето и съхраняването на цялата техническа документация;.

Кандидатствай по тази обява: https://www.jobs.bg/job/4517668 ___________________________________________________________________

Позиция: Изпълнителен директор

Местоположение (-я): Монтана

Институция/компания:  БЕРГ МОНТАНА ФИТИНГИ ЕАД

Описание: • Управление на проекти

Изисквания: Инженерство или Администрация и управление на бизнеса с опит в управлението на промишлени предприятия. Образование: Висше – Инженер индустриален мениджмънт Трябва да владее български и испански език. Минимален опит: 3 години

Кандидатствай по тази обява: https://www.jobs.bg/job/4532087 ___________________________________________________________________

Позиция: Търговски Представител за регион Монтана, Враца, Видин

Местоположение (-я): Монтана

Институция/компания:  P&P Bulgaria

Описание: продажба на продукти в агробизнеса и земеделието.

Кандидатствай по тази обява: https://www.jobs.bg/job/4520888 ___________________________________________________________________

Позиция: Специалист"Човешки Ресурси"

Местоположение (-я): Монтана

Институция/компания:  Валент Консулт

Описание: Обработка на болнични; Изготвяне на ведомости; Декларации 1 и 6; Трудови договори; Заповеди за прекратяване; Допълнителни Споразумения; Изискуем опит-работа като ТРЗ минимум 2 години;

Кандидатствай по тази обява: https://www.jobs.bg/job/4343636

___________________________________________________________________

Позиция: Продавач-консултант по телефон

Местоположение (-я): Монтана

Институция/компания:  К КЕЪР БИДЖИ ЕООД

Описание:  Продавате по телефон продукти и услуги; Активно предлагате информация за нови продукти и услуги чрез изходящи телефонни разговори към текущи клиенти на компанията; Реализирате поставените Ви цели и продажби

Изисквания за заемане на длъжността: Опит в работа с клиенти и активни продажби на стоки/услуги; Готовност за реализиране на продажби и постигане на цели; Целенасоченост и желание за постигaне на високи резултати в работата; Много добри комуникационни умения и езикова култура

Кандидатствай по тази обява: https://www.jobs.bg/job/4542738

___________________________________________________________________

Позиция: Младши мениджър – връзки със средни предприятия за град Монтана

Местоположение (-я): Монтана

Институция/компания:  ОББ АД

Изисквания за заемане на длъжността:  • Подпомага Мениджърите Средни клиенти в ежедневната им работа по привличане и обслужване на средни предприятия, като им оказва техническа, административна и аналитична подкрепа

Кандидатствай по тази обява: https://www.jobs.bg/job/4538894

___________________________________________________________________

Позиция: ОКАЧЕСТВИТЕЛ дамско облекло

Местоположение (-я): Монтана

Институция/компания:  Микена ООД

Описание:  Изисквания към кандидатите:

-Завършено средно специално образование;

-Опит на подобна позиция;

-Познаване принципа за ползване на технологична и техническа документация;

-Организирана и отговорна личност;

-Умения за работа в екип;.

Кандидатствай по тази обява: https://www.jobs.bg/job/4551243 ___________________________________________________________________

Позиция: ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯ И ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТ В ПУНКТ ЗА ГОДИШНИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕГЛЕДИ III КАТЕГОРИЯ Краен срок за кандидатстване: няма  

Местоположение (-я): Монтана

Институция/компания:  Перфект Ауто Плюс ЕООД

Описание: - извършва приемане на автомобила за ГТП;

- Въвежда данните от проверката в съответствие с изискванията на нормативните документи.

- Грижи се за съхранението на документите в съответствие с изискванията на нормативните документи.

- Да е запознат с измененията в конструкцията на съвременните автомобили.

- Да е запознат с техническите и законовите изменения в областта на периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на ППС.

- Да е запознат с техническите и законовите изменения в областта на изискванията към средствата за измерване, съоръженията и инсталациите, използвани в КТП.

- Да е запознат със законодателни изменения в областта на регистрацията на ППС.

- Да е запознат с изискванията на Системата за управление на качеството, отнасящи се към неговата дейност.  

Кандидатствай по тази обява: https://www.jobs.bg/job/4526033

 ___________________________________________________________________

Позиция: Офис координатор

Местоположение (-я): Монтана

Институция/компания:  NOVA GLOBAL MARKETS EOOD

Описание: Организиране цялостния процес на работа в офисите на компанията;

Отговаряне на различни запитвания от клиенти и служители;

Подпомагане работата на Управителя на Компанията и дейността на различните отдели;

Основни изисквания- Владеене на Английски език писменно и говоримо; Перфектна компютърна грамотност; MS Office, Inetrnet,E-post; Умение за работа в екип;.

Кандидатствай по тази обява: https://www.jobs.bg/job/4521619

 ___________________________________________________________________

Позиция: Главен счетоводител

Местоположение (-я): Монтана

Институция/компания:  НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

Описание: •      Приема, проверява и осчетоводява ежедневно постъпилите приходи с платежни документи по задължени лица и по вид данък и осигуровка;

Кандидатствай по тази обява:  https://www.jobs.bg/job/4516212

 ___________________________________________________________________

Позиция: Готвач

Местоположение (-я): Монтана

Институция/компания:  Стив ЕООД

Описание:  - опит в сферата на ресторантьорството;

- способност за работа в екип на по-високи обороти;

- отговорно отношение към служебните задължения.

Кандидатствай по тази обява: https://www.jobs.bg/job/4511655

___________________________________________________________________

Позиция: Агроном/ка

Местоположение (-я): Монтана

Институция/компания:  Руми Агро ЕООД

Описание: Комуникация с клиенти, изготвяне на предложения и оферти, водене на търговски преговори, осъществяване на търговски сделки и контрол на тяхното коректно изпълнение; Създаване на нови контакти с потенциални клиенти; Планира, организира и контролира директните продажби; Организира и следи доставките до клиенти;

Кандидатствай по тази обява: https://www.jobs.bg/job/4551071

___________________________________________________________________

Позиция: КОНСТРУКТОР - ТЕХНОЛОГ

Местоположение (-я): Монтана

Институция/компания:  Балкан АД

Описание: - Организира и контролира разработването на конструктивни документации;

- Следи за наличието на нови технологии;

- Следи за спазването на конструктивните разработки и технологията в

производството;

- Изготвя технологична документация съгласно стандартите на компанията;

- Изготвя детайлни чертежи и технологични скици

- Участва при внедряване на нови изделия или технологии, ново

оборудване, нови инструменти

Кандидатствай по тази обява: https://www.jobs.bg/job/4545221

 ___________________________________________________________________

Позиция: Стажант банково обслужване в град Монтана

Местоположение (-я): Монтана

Институция/компания:  ОББ АД

Описание:  • Подпомага клона в административните дейности

- Обслужване на клиенти и предлагане на банковите продукти и услуги

- Привличане на нови клиенти

- Изготвяне на справки

Кандидатствай по тази обява: https://www.jobs.bg/job/4543028

 ___________________________________________________________________

Позиция: Търговски представител

Местоположение (-я): Монтана

Институция/компания:  ФОБОС ЕООД

Описание: - Фирма производител в областта на продукти от кафе инстантни напитки и чайове се нуждае от енергични хора сьс следните способности :

- Осъществяване на контакти със стари и нови клиенти на компанията и поддържане на отлични бизнес отношения със собствениците и управителите на търговските обекти.

- Оформяне на заявки от клиентите

- Следене за спазването на поетите от клиентите договорености по отношение на количествата стока, както и за своевременната доставка на поръчките.

- Отчитане своевременно на сьбраните парични средства и фактури

- Месторабота - Монтана - Монтана-окрьг – Враца

Кандидатствай по тази обява:  https://www.jobs.bg/job/4537086

_______________________________________________________

Позиция: Детегледач/ка

Местоположение (-я): Монтана

Институция/компания:  Мадленси ЕООД

Описание: Семейство търси детегледач/ка за гледане на момиче на 2г и 10 месеца. Ангажиментът е дългосрочен с 8 часово работно време. Задължения, относно отглеждане на детето - приготвяна не храна за детето, хранене, грижа за хигиенни навици, приспиване след обед, разходки. Изисквания към кандидатите:

- с предимство са кандидатите с педагогическо образование;

- предишен опит на подобна позиция;

- активен и позитивен кандидат;

- да се съобразява с изискванията на родителите относно грижите за детето;

- отговорно и коректно отношение към семейството, дългосрочен ангажимент.

Кандидатствай по тази обява:  https://www.jobs.bg/job/4526092

___________________________________________________________

Позиция: Системен администратор

Местоположение (-я): Монтана

Институция/компания:  КРИД ООД

Описание: • Инсталиране и подръжка на работните компютри на компанията и вътрешната мрежа

Кандидатствай по тази обява:  https://www.jobs.bg/job/4516676

___________________________________________________

Позиция: Салонен управител

Местоположение (-я): Монтана

Институция/компания:  Конектед ЕООД

Описание -управление и контрол на персонала;

-контрол качеството на обслужване;

-управление и контрол на доставяните продукти;

-планиране и изготвяне на графици на персонала;

-формиране на екип;

-приемане на резервации и настаняване на клиентите;

-комуникация с доставчици и партньори;

-разработване на концепции за повишаване броя на клиентите и ефективността на бара;

-изработване на визия за развитие на бара, както и календар със събития;

Кандидатствай по тази обява: https://www.jobs.bg/job/4515795

_______________________________________________________

Позиция: Експерт здравна комуникация

Местоположение (-я): Монтана

Институция/компания:  МБАЛ „СИТИ КЛИНИК – СВЕТИ ГЕОРГИ“ ЕООД

Описание:  Осъществява директна връзка с пациенти; Отговаря персонално за приемането и комуникацията с пациентите; Консултира пациентите при избор на лекуващи специалисти в зависимост от техните изисквания и нужди; Работи с документооборот.

Кандидатствай по тази обява: https://www.jobs.bg/job/4511655

Позиция: Стажант

Институция: Европейски икономически и социален комитет

Местоположение: Брюксел

Краен срок за кандидатстване: 30/09/2018 - 00:00 (брюкселско време)

Линк за кандидатстване: https://epso.europa.eu/job-opportunities/students-and-graduates/traineeships/comitetul-economic-si-social-european_bg

_____________________________________________________________________

Позиция: Стажант

Институция: Европейски икономически и социален комитет

Местоположение: Брюксел

Краен срок за кандидатстване: 30/09/2018 - 00:00 (брюкселско време)

Линк за кандидатстване: https://epso.europa.eu/job-opportunities/students-and-graduates/traineeships/comitetul-economic-si-social-european_bg

____________________________________________________________________

Позиция: Стажант

Институция: Комитет на регионите

Местоположение: Брюксел

Краен срок за кандидатстване: 30/09/2018 - 00:00 (брюкселско време)

Линк за кандидатстване: https://epso.europa.eu/job-opportunities/students-and-graduates/traineeships/committee-regions_bg

____________________________________________________________________

Позиция: Изпълнителен директор

Институция: Европейска служба за подкрепа в областта на убежището

Местоположение: Валета

Краен срок за кандидатстване: 21/09/2018 - 12:00 (брюкселско време)

Линк за кандидатстване: https://epso.europa.eu/apply/job-offers/temporary/3349-com-2018-20029_bg

 

_______________________________________________________________________

Позиция: Стажант

Институция: Съд на ЕС

Местоположение: Люксембург

Краен срок за кандидатстване: 15/09/2018 - 00:00 (брюкселско време)

Линк за кандидатстване: https://epso.europa.eu/job-opportunities/students-and-graduates/traineeships/court-justice-european-union-1_bg

________________________________________________________________________

Позиция: Администратор в областта на защитата на данните 

Институция: Европейски надзорен орган по защита на данните

Местоположение: Брюксел

Краен срок за кандидатстване: 11/09/2018 - 12:00 (брюкселско време)

Линк за кандидатстване: https://epso.europa.eu/apply/job-offers/competition/2980/description_bg

________________________________________________________________________

Позиция: Администратор в областта на защитата на данните 

Институция: Европейски надзорен орган по защита на данните

Местоположение: Брюксел

Краен срок за кандидатстване: 11/09/2018 - 12:00 (брюкселско време)

Линк за кандидатстване: https://epso.europa.eu/apply/job-offers/competition/2980/description_bg

________________________________________________________________________

Позиция: Заместник началник-отдел

Институция: Европейска агенция за контрол на рибарството

Местоположение: Виго

Краен срок за кандидатстване: 05/09/2018 - 23:59 (брюкселско време)

Линк за кандидатстване: https://epso.europa.eu/apply/job-offers/temporary/3350-efca-ta-ad10-1802_bg

_____________________________________________________________________

Позиция: Писмен преводач с ирландски език

Институция: ЕК, ЕП, Съвет на ЕС

Местоположение: Брюксел, Люксембург

Краен срок за кандидатстване: 04/09/2018 - 12:00 (брюкселско време)

Линк за кандидатстване: https://epso.europa.eu/apply/job-offers/competition/3264/description_bg

______________________________________________________________________

Позиция: Стажант

Институция: ЕК

Местоположение: Брюксел, Люксембург

Краен срок за кандидатстване: 31/08/2018 - 12:00 (брюкселско време)

Линк за кандидатстване: https://epso.europa.eu/job-opportunities/students-and-graduates/traineeships/european-commission_bg

_______________________________________________________________________

Позиция: Ръководител “Изследвания”   

Институция: Европейска фондация за подобряване на условията на живот и труд

Местоположение: Дъблин

Краен срок за кандидатстване: 16/08/2018 - 23:59 (брюкселско време)

Линк за кандидатстване: https://epso.europa.eu/apply/job-offers/temporary/3309-ef-ta-18-04_bg

________________________________________________________________________

Позиция: Администратор   

Институция: ЕК

Местоположение: Люксембург

Краен срок за кандидатстване: 16/08/2018 - 23:59 (брюкселско време)

Линк за кандидатстване: https://epso.europa.eu/apply/job-offers/temporary/3320-com-ta-estat-18-ad8_bg

_____________________________________________________________________________________________________________

Позиция: Главен специалист

Краен срок за кандидатстване: 18.08.2018 г. 17:00

Местоположение: Кнежа, област Плевен

Институция/компания: Дирекция "Обща администрация", Общинска администрация - Кнежа

Описание: Техническа обработка на документите, с практическо прилагане на законодателството, със систематизирането на информация и с административно обслужване.

Кандидатствай по тази обява:
https://iisda.government.bg/competitions/competitions_list/competition/56887

_________________________________________________________________________________ 

Позиция: Главен експерт

Краен срок за кандидатстване: 10.08.2018 г. 17:00

Местоположение: Плевен

Институция/компания: Дирекция "Лабораторни изследвания", Регионална здравна инспекция

Описание: Извършване на измервания на физични фактори на средата: микроклимат, осветление, шум, електромагнитни полета. Създаване и поддържане на база данни с резултати от измервания на физични фактори на средата.  Участие в експертни съвети за здравно-техническа оценка на инвестиционни проекти и устройствени планове. Оказване на предварителен здравен контрол на инвестиционни проекти и планове, както и становища по екологична оценка и оценка въздействието върху околната среда /ОВОС/.

Професионална област: физически науки, електротехника, електроника и автоматика

Кандидатствай по тази обява:
https://iisda.government.bg/competitions/competitions_list/competition/57030

___________________________________________________________________

Позиция: Старши юрисконсулт

Краен срок за кандидатстване: 07.08.2018 г. 17:00

Местоположение: Видин

Институция/компания: Изпълнителна агенция, "Главна инспекция по труда"

Описание: Осъществяване на ефективен и ефикасен контрол по спазване на изискванията на законодателството в областта на трудовите отношения, здравословните и безопасните условия на труд и насърчаване на заетостта във всички предприятия и места, където се осъществява трудова дейност или се провежда обучение. Извършване на контролна дейност по спазването на законодателството, свързано с изпълнението на държавната служба и на правата и задълженията на страните по служебното правоотношение.


Кандидатствай по тази обява:
https://iisda.government.bg/competitions/competitions_list/competition/56943

___________________________________________________________________________ 

Позиция: Директор на дирекция

Краен срок за кандидатстване: 06.08.2018 г. 17:00

Институция/компания: Дирекция "Финансово стопанска дейност", Общинска администрация

Местоположение: Видин

Описание: Ръководи, организира, контролира и носи отговорност за дейността на дирекцията. Съгласува и изготвя отговори на писмени запитвания, сигнали, предложения, както и решения по постъпили жалби от компетенциите на дирекцията.

Професионална област: Икономика, финанси, стопански дейности.

Кандидатствай по тази обява: https://iisda.government.bg/competitions/competitions_list/competition/56944

____________________________________________________________

Позиция: Инспектор

Краен срок за кандидатстване: 09.08.2018 г. 17:00

Местоположение: Видин

Институция/компания: Отдел "Здравеопазване на животните", Българска агенция по безопасност на храните

Описание: Да контролира осъществяването на ветеринарномедицинската дейност в областта на здравеопазването на животните, издадените ветеритарномедицински документи, и да издава сертификати и други ветеринарномедицински документи при търговия, обмен или изнасяне или пускане на пазара на живи животни, зародишни продукти, налагане на мерки за профилактика, ограничаване и ликвидиране на болести по животните на територията на съответната община.

Кандидатствай по тази обява:
https://iisda.government.bg/competitions/competitions_list/competition/57040

_______________________________________________________________

Позиция: Директор на дирекция

Краен срок за кандидатстване: 05.08.2018 г. 17:00

Институция/компания:
Главна дирекция "Услуги по заетостта”, Агенция по заетостта

Местоположение:  Видин

Описание: Длъжността “Директор” на ДБТ е свързана с ръководство, планиране, организиране, контролиране и координиране на цялостната дейност на ДБТ, с оглед непосредственото реализиране на услугите, свързани с: регистрирането, насърчаването и подпомагането на заетостта; професионалното информиране и консултиране; обучение за придобиване на професионална квалификация на безработни и на заети лица; посредничеството по информиране и наемане на работа на български граждани в други страни и на български и чуждестранни граждани в Република България. Ръководи процеса по наблюдение и контрол, свързан с изпълнението на отделните проекти, програми и мерки, финансирани от структурните фондове на ЕС и други източници на финансиране за региона, за който отговаря.

Професионална област: „Социални, стопански и правни науки“, „Технически науки”, „Педагогически науки”, „Природни науки, математика и информатика”.

Кандидатствай по тази обява: https://iisda.government.bg/competitions/competitions_list/competition/56990

__________________________________________________ 

Позиция: Директор на дирекция

Краен срок за кандидатстване: 27.06.2018 г. 16:30

Местоположение: Плевен

Институция/компания: Общинска администрация - Мездра, Враца

Описание: Подпомага и осигурява осъществяването на правомощията на Кмета на общината, като за целта ръководи,  включително планира, организира, контролира, координира; отчита административно-правната, информационна и финансово-счетоводната дейност на Община Мездра и изпълнява в съответствие с действащата структура на Общината функциите на главен счетоводител.

Кандидатствай по тази обява: https://iisda.government.bg/competitions/competitions_list/competition/56406

___________________________________________________________________

Позиция: Главен експерт

Краен срок за кандидатстване: 13.08.2018 г. 16:00

Местоположение: Плевен

Институция/компания: Дирекция "Строителство, техническа инфраструктура и екология", Общинска администрация

Описание: Участва в координацията и контрола на строителната дейност на обекти инвестирани от Община Плевен. Преки задължения – осъществява дейности съгласно утвърдена длъжностна характеристика.

Кандидатствай по тази обява:
https://iisda.government.bg/competitions/competitions_list/competition/57016

___________________________________________________________________

 

Позиция: Старши експерт

Институция/компания:   Спeциализирана администрация/Дирекция "Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост", Областна администрация -Враца

Местоположение: гр. Враца

Описание: Подпомага дейността на по-високите длъжностни нива в сферата на административния контрол.

Краен срок за кандидатстване: 18.07.2018 г. 17:30

Кандидатствай по тази обява: https://iisda.government.bg/competitions/competitions_list/competition/56738

_________________________________________________________________________________

Позиция: Старши счетоводител

Институция/компания: общинска администрация – Полски Тръмбеш, Велико тървоо  

Местоположение: Полски Тръмбеш, Велико Търново

Описание: Отговаря за финансово-счетоводната отчетност в общината и бюджетните звена. Изготвя  обобщени счетоводни отчети за изпълнение на бюджета.

Краен срок за кандидатстване: 19.07.2018 г.

Кандидатствай по тази обява: https://iisda.government.bg/competitions/competitions_list/competition/56708

_____________________________________________________

Позиция: Младши експерт

Институция/компания:   Специализирана администрация / Главна дирекция "Аграрно развитие" / Общинска служба "Земеделие" - Монтана / Офис "Георги Дамяново"

Местоположение: Монтана/Офис „Георги Дамяново“

Описание: Подпомага дейността на началника на общинската служба по земеделие чрез събиране и систематизиране на информация и осигурява технически административното обслужване на гражданите.

Краен срок за кандидатстване: 18.07.2018 г. 17:30

Кандидатствай по тази обява: https://iisda.government.bg/competitions/competitions_list/competition/56690

__________________________________________________________________________________

Позиция: Юристконулт

Институция/компания: Самостоятелни териториални звена / Регионална дирекция национален строителен контрол Северозападен район / Регионален отдел "Национален строителен контрол" - Видин  

Местоположение: гр. Видин

Описание: Юрисконсултът осъществява процесуално представителство, изразява становища, дава мнения, консултации и справки по правни въпроси, разработва предложения на решения по конкретно поставени задачи свързани с дейността на регионалния отдел.

Краен срок за кандидатстване: 16.07.2018 г. 17:00

Кандидатствай по тази обява: https://iisda.government.bg/competitions/competitions_list/competition/56722

__________________________________________________

Позиция: Младши експерт

Институция/компания:   Специализирана администрация / Дирекция "Контрол и превантивна дейност" / Отдел "Контрол на околната среда" / Направление "Опазване чистотата на атмосферния въздух", Регионална инспекция по околна среда и водите - Враца

Местоположение: гр. Враца

Описание: Събиране и обработване на мониторингова и оперативна информация за състоянието на атмосферния въздух в региона и наличие на емисии на летливи органични съединения; - Участие в набирането на информация и контролната дейност на инспекцията по отношение опазване чистотата на атмосферния въздух; - Контрол на обекти, употребяващи летливи органични съединения и флуорсъдържащи парникови газове

Краен срок за кандидатстване: 13.07.2018 г. 17:00

Кандидатствай по тази обява: https://iisda.government.bg/competitions/competitions_list/competition/56687

__________________________________________________

Позиция: Главен социален работник

Институция/компания:   Специализирана администрация / Главна дирекция "Социално подпомагане" / Регионална дирекция за социално подпомагане - Враца / Дирекция "Социално подпомагане-Мездра" / Отдел "Закрила на детето - Мездра"
Агенция за социално подпомагане

Местоположение: гр. Мездра

Описание: Пряка работа с деца и семейства за семейна подкрепа, превенция, реинтеграция, осиновяване и приемна грижа; Пряка работа с деца в риск и с техните семейства; Партньорство с други институции и организации по проблеми, свързани със закрила на децата; Проучване на нуждите и планиране на развитие на социални услуги за деца и семейства.

Краен срок за кандидатстване: 16.07.2018 г.

Кандидатствай по тази обява: https://iisda.government.bg/competitions/competitions_list/competition/56736

___________________________________________________

Позиция: Старши експерт

Институция/компания:   Специализирана администрация / Дирекция "Контрол и превантивна дейност" / Отдел "Превантивна дейност" / Направление "Специализирани регистри"

Административна структура: Регионална инспекция по околна среда и водите - Враца

Местоположение: гр. Враца

Описание: Осигурява, поддържа и съхранява локална база данни на РИОСВ-Враца, съдържаща информация за наблюдаваните и контролирани от инспекцията компоненти на околната среда; - Осигурява функционирането на компютърните мрежи и системи, и тяхната защита; - Отстранява дефекти и възникнали проблеми по функциониране на информационното осигуряване; - Подготовка и конфигуриране на компютърни работни места за новопостъпили служители.

Краен срок за кандидатстване: 13.07.2018 г. 17:00

Кандидатствай по тази обява: https://iisda.government.bg/competitions/competitions_list/competition/56688

________________________________________________

 

Позиция: Разследващ митнически инспектор

Краен срок за кандидатстване: 26.06.2018 г. 17:00

Местоположение (-я): Монтана

Институция/компания: Самостоятелни териториални звена / Митница Лом / Отдел "Митническо разузнаване и разследване" / Сектор "Административнонаказателни дейности, разследващи органи"     

Описание: Професионална област за длъжността: Социални, стопански и правни науки с професионално направление „Право“ с придобита юридическа правоспособност. Осъществява разследване или отделни действия по разследването на престъпления по чл. 234, 242, 242а, 251 и 255 по отношение на задължения за ДДС от внос и акцизи от Наказателния кодекс, при условията и по реда на Наказателно-процесуалния кодекс; при осъществяване на правомощията си, разследващият митнически инспектор в сектор „Административнонаказателни дейности и разследващи органи”   взема решения по вътрешно убеждение, основано на обективно, всестранно и пълно изследване на всички обстоятелства по делото, като се ръководи от закона; планира дейността по възложените му досъдебни производства, като набелязва действията и поредността, в която трябва да се извършват; стриктно спазва законността и служебната дисциплина, като осигурява необходимите организационни предпоставки за ефективно изпълнение на служебните задачи;

Кандидатствай по тази обява: https://iisda.government.bg/competitions/competitions_list/competition/56420

______________________________________________________________

Позиция: Главен вътрешен одитор

Краен срок за кандидатстване: 25.06.2018 г. 17:00

Местоположение (-я): Враца

Институция/компания: Общинска администрация - Враца

Описание: Осъществява дейността по вътрешен одит на всички структури, програми, дейности и процеси в управлението, включително на средства на Европейския съюз с оглед постигане целите на Община Враца. Извършва одитни ангажименти за даване на увереност и консултиране в съответствие със Закона за вътрешния одит в публичния сектор, Международните стандарти за професионална практика по вътрешен одит, Етичен кодекс на вътрешните одитори, Статута на звеното за вътрешен одит и утвърдената от Министъра на финансите методология за вътрешен одит в публичния сектор, нормативната уредба и вътрешните актове в Община Враца. Длъжностната характеристика е на разположение на кандидатите в стая № 16 на Община Враца.

Кандидатствай по тази обява: https://iisda.government.bg/competitions/competitions_list/competition/56396

________________________________________________________________

Позиция: Директор на дирекция

Краен срок за кандидатстване: 27.06.2018 г. 16:30

Местоположение (-я): Враца

Институция/компания: Общинска администрация - Мездра, Враца

Описание: Подпомага и осигурява осъществяването на правомощията на Кмета на общината, като за целта ръководи, включително планира, организира, контролира, координира; отчита административно-правната, информационна и финансово-счетоводната дейност на Община Мездра и изпълнява в съответствие с действащата структура на Общината функциите на главен счетоводител.

Кандидатствай по тази обява: https://iisda.government.bg/competitions/competitions_list/competition/56406

___________________________________________________________________

Позиция: Главен експерт

Краен срок за кандидатстване: 25.06.2018 г. 17:00

Местоположение (-я): Плевен

Институция/компания: Общинска администрация - Плевен

Описание: Длъжността Главен експерт в отдел „Териториално и селищно устройство”, съгласно утвърдена длъжностна характеристика, е под прякото ръководство на началника на отдела. Основна цел – Дейност, касаеща устройственото планиране и строителен контрол на законни и/или търпими строежи. Области на дейност – Изпълнява всичики задължения произтичащи от нормативни актове. Основно месечно възнаграждение за длъжността, съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация, ниво ЕН5, степен 4 е 735.00 лв.

Кандидатствай по тази обява: https://iisda.government.bg/competitions/competitions_list/competition/56380

___________________________________________________________________

Позиция: Митнически инспектор

Краен срок за кандидатстване: 25.06.2018 г. 17:00

Местоположение (-я): Монтана

Институция/компания: Самостоятелни териториални звена / Митница Лом / Отдел "Митническо разузнаване и разследване"

Описание: Професионална област за длъжността: социални, стопански и правни науки; природни науки, математика и информатика; сигурност и отбрана с професионално направление „Национална сигурност“; технически науки. Митническият инспектор извършва административното обслужване законосъобразно, своевременно и точно. предоставя на гражданите необходимата информация с оглед защитата на техните законни права и интереси при спазване на нормативните изисквания; извършва дейности, свързани с изпълнение на задачи в областта на митническия надзор и контрол, както и пряко осъществява митнически надзор и контрол върху вноса, износа, транзита и вътрешно-общностното движение на стоки за, от и през Република България; обезпечава точното и правилно прилагане на нормативните и други актове; участва в реализирането на митническата политика на държавата и Европейския съюз;

Кандидатствай по тази обява: https://iisda.government.bg/competitions/competitions_list/competition/56402

___________________________________________________________________

Позиция: Митнически инпесктор

Краен срок за кандидатстване: 25.06.2018 г. 17:00

Местоположение (-я): Монтана

Институция/компания: Самостоятелни териториални звена / Митница Лом / Отдел "Борба с наркотрафика"       

Описание: Професионална област за длъжността: социални, стопански и правни науки; природни науки, математика и информатика; сигурност и отбрана с професионално направление „Национална сигурност“; технически науки.

митническият инспектор извършва административното обслужване законосъобразно, своевременно и точно. предоставя на гражданите необходимата информация с оглед защитата на техните законни права и интереси при спазване на нормативните изисквания; извършва дейности, свързани с изпълнение на задачи в областта на митническия надзор и контрол, както и пряко осъществява митнически надзор и контрол върху вноса, износа, транзита и вътрешно-общностното движение на стоки за, от и през Република България; обезпечава точното и правилно прилагане на нормативните и други актове; участва в реализирането на митническата политика на държавата и Европейския съюз;

Кандидатствай по тази обява: https://iisda.government.bg/competitions/competitions_list/competition/56404

___________________________________________________________________

Позиция: Митнически инспектор

Краен срок за кандидатстване: 26.06.2018 г. 17:00

Местоположение (-я): Монтана

Институция/компания: Самостоятелни териториални звена / Митница Лом / Отдел "Митническо разузнаване и разследване"

Описание: Длъжността „митнически инспектор”, сектор „Пътни такси и разрешителен режим“, отдел „Митническо разузнаване и разследване“ е с място на работа ГКПП Оряхово – ферибот.

Професионална област за длъжността: социални, стопански и правни науки; природни науки, математика и информатика; технически науки. Извършва административното обслужване законосъобразно, своевременно и точно. Предоставя на гражданите необходимата информация с оглед защитата на техните законни права и интереси при спазване на нормативните изисквания; извършва дейности, свързани с изпълнение на задачи в областта на митническия надзор и контрол, както и пряко осъществява митнически надзор и контрол върху внасянето, изнасянето и транзитирането на стоки за, от и през Република България; обезпечава точното и правилно прилагане на нормативните и други актове; участва в реализирането на митническата политика на държавата и Европейския съюз;

Кандидатствай по тази обява: https://iisda.government.bg/competitions/competitions_list/competition/56419

___________________________________________________________________

Позиция: Старши експерт

Краен срок за кандидатстване: 21.06.2018 г. 17:00

Местоположение (-я): Враца

Институция/компания: Национална здравноосигурителна каса

Описание: Проверява фактурите и спецификациите за спазване изискванията Закона за счетоводството и за вярното им отразяване в Контролен лист с искане за извършване на разход ДОК 02-02-01 Р. При констатирани грешки и пропуски връща на служителите от отдел “ДИОКИМДПА” отчетните документи за корекция.Обработва отчетните документи на изпълнителите на медицинска, дентална помощ и аптеките за отпускане на лекарствени средства за домашно лечение като изготвя текстовите файлове във вид, необходим за обработка с програмата за платежни нареждания;Работи с инсталирания в РЗОК специализиран софтуер /счетоводната програма/, съгласно изискванията на НЗОК, изработва трансферите за изплащане на сумите на изпълнителите на медицинска, дентална помощ и аптеките, изготвя платежните нареждания и описите за превеждане на сумите, като следи за точност и вярност на всички задължителни реквизити и отнасяне плащането по съответния параграф.

Кандидатствай по тази обява: https://iisda.government.bg/competitions/competitions_list/competition/56306

________________________________________________________________________

Позиция: Началник на отдел

Краен срок за кандидатстване: 18.06.2018 г. 17:00

Институция/компания:
Агенция "Пътна инфраструктура"

Местоположение: Велико Търново

Описание: Да подпомага директора на Областно пътно управление при управление, стопанисване и експлоатационно поддържане на РПМ. Организира, координира и контролира всички дейности в отдела, свързани с приемане и одобряване на проекти и тяхната реализация, в съответствие с нормативната база и стандарти; осъществяването и отчитането на дейности по текущ ремонт и зимно поддържане на РПМ; подпомага директора на ОПУ в осъществяването на контрол по изпълнението на строително-монтажните работи по обекти и съответствието им с проектите; организира, участва и отчита дейностите, свързани с контрола по проектирането и изграждането на КОО, РС, инженерните подземни и надземни съоръжения. Професионална област: строителен или пътен инженер

Кандидатствай по тази обява: https://iisda.government.bg/competitions/competitions_list/competition/56303

___________________________________________________________________

Позиция: Главен експерт

Краен срок за кандидатстване:

Институция/компания: Агенция "Пътна инфраструктура"

Местоположение: Велико Търново

Описание: Да подпомага началник на отдел ИРД в реализирането на целите на Областно пътно управление в сферата на инвестиционната политика за подобряване състоянието на пътната мрежа на територията му. Професионална област: строителен или пътен инженер, техническо ВУЗ.

Краен срок за кандидатстване: 18.06.2018 г. 17:00

Кандидатствай по тази обява: https://iisda.government.bg/competitions/competitions_list/competition/56304

____________________________________________________________

Позиция: Младши експерт

Краен срок за кандидатстване: 18.06.2018 г. 17:00

Местоположение: Велико Търново

Институция/компания: Агенция "Пътна инфраструктура"

Описание: Да подпомага началник на отдел ИРД в реализирането на целите на Областно пътно управление в сферата на инвестиционната политика за подобряване състоянието на пътната мрежа на територията му. Професионална област: строителен или пътен инженер, техническо ВУЗ

Кандидатствай по тази обява: https://iisda.government.bg/competitions/competitions_list/competition/56305

___________________________________________________________________________ 

Позиция: Главен експерт

Краен срок за кандидатстване: 18.06.2018 г. 17:30

Местоположение (-я): Монтана

Институция/компания: Специализирана администрация / Главна дирекция "Услуги по заетостта" / Дирекция "Регионална служба по заетостта" - Монтана

Описание: Информация за длъжността „Главен експерт” в отдел „АППТ” при Дирекция „Бюро по труда” - Видин: Изпълнение на програми, проекти и мерки за заетост и обучение, финансирани от бюджета на Агенция по заетостта, от фондовете на ЕС и от други източници; изготвяне на периодични отчети и справки по изпълнение на дейността и др

Основна месечна заплата за длъжността се определя от 510 лв. до 795 лв.

Кандидатствай по тази обява: https://iisda.government.bg/competitions/competitions_list/competition/56282

_______________________________________________________________________

 Позиция: Продавач консултант

Институция/компания:  НЕТУОРКС-БЪЛГАРИЯ ЕООД

Местоположение: Свищов

Описание: активно представяне на продуктите и услугите; комуникация с клиентите, изслушване на техните проблеми и оплаквания, вземане на сериозно отношение по тях; Готовност за работа в екип и усвояване на нови знания и умения; основни познания и интереси в областта на телекомуникациите и компютърна грамотност; голямо предимство е опитът в директните продажби.

Кандидатствай по тази обява: https://www.jobs.bg/job/4363628

____________________________________________________________________________________________

Позиция: Специалист „Кредити на физически лица”

Краен срок за кандидатстване: 20.06.2018г.

Институция/компания: ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД

Местоположение: Свищов

Описание: Изисква се Висше икономическо образование, като икономическа специалност в сферата на финанси и банково дело се счита за предимство; минимум 1 година професионален опит в дейности, свързани с кредитиране; много добри компютърни умения – MS Office, Internet; владеене на английски език е предимство; свидетелство за правоуправление на МПС е предимство; Отлични комуникативни умения; Умения за работа в екип

Кандидатствай по тази обява: https://www.jobs.bg/job/4363546

 ___________________________________________________________________________________________

Позиция: Електромонтьор по поддържане и ремонт на електропроводни линии и мрежи

Краен срок за кандидатстване: 18.06.2018 г.

Местоположение: Свищов

Институция/компания: ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР АД

Описание: Поддръжка на електропроводни линии и трафопостове – техническа изправност, ремонт, подмяна на арматура, изолатори, регулиране фазови проводници, възстановяване на скъсани проводници

Профил на кандидата :

Кандидатствай по тази обява: https://www.jobs.bg/job/4363475

_______________________________________________________________________________________________

Позиция: Шофьор с категория С+Е

Местоположение (-я): Свищов

Институция/компания: ТОТИ ГРУП ЕООД

Изисквания към кандидата: опит на подобна позиция е предимство; свидетелство за правоуправление кат. С+Е; експедитивност, изпълнителност и коректност.

Кандидатствай по тази обява:

https://www.jobs.bg/job/4383355

_______________________________________________________________________________________________

Позиция: Куриер логистик

Местоположение (-я): Свищов

Институция/компания: НЕТ ЕКСПРЕС ЕООД

Описание: Приема, превозва и доставя куриерски пратки до офисите на фирмата, от/до адреси на клиенти. Приема и извършва плащания свързани с куриерските услуги, издава необходимите за това документи. Оформя товарителниците за пратките, съгласно разпорежданията на клиентите. Консултира клиентите при избора на услуги и опции по доставките. Управлява служебен автомобил, спазвайки правилата за движение и фирмена култура. Следи и отговаря за правилното и безопасно транспортиране на пратките между клиент и склад;

Изисквания към кандидата:

Отговорност и дисциплинираност при изпълнение на поети ангажименти. Гъвкавост и комбинативност, умение за работа с клиенти. Добро познаване и ориентираност в градска среда. Усмихната, енергична и позитивна личност. Компютърна грамотност. Задължително средно образование, висше е предимство.

Кандидатствай по тази обява: https://www.jobs.bg/job/4367763

_________________________________________________________________________________________

Позиция: Търговски представител за Велико Търново и региона

Местоположение (-я): Велико Търново

Институция/компания: ЗАГОРКА АД

Описание: Проактивно работи за привличането на нови клиенти. Създава и поддържа дълготрайни партньорски отношения със съществуващи клиенти. Отговаря за изпълнението на търговския план в съответния регион. Грижи се за представянето на продуктите от различните търговски марки на компанията. Следи развитието на пазара.

Изисквания към канидата: Завършено висше образование. Английски език. Търговски усет и опит в продажбите. Комуникативност и енергичност. Умения за работа с Microsoft Office приложения. Шофьорска книжка и възможност за чести пътувания.

Кандидатствай по тази обява: https://www.jobs.bg/job/4373731

________________________________________________________________________________________________

Позиция: Електротехник

Местоположение (-я): Велико Търново

Институция/компания: Кроношпан България ЕООД

Описание: Изграждане и поддръжка на електроинсталации. Подвързване, настройка и пускане в експлоатация на електросъоръжения. Диагностициране и отстраняване на проблеми в електрооборудването на производствените линии. Извършване на профилактични и ремонтни дейности, свързани с електрооборудването на предприятието. Участва в монтаж, настройка и пускане на нови специализирани машини. Извършва системен контрол на електрооборудването в предприятието.

Изисквания към кандидата: Средно специално образование по електротехника. Висше ел.техническо образование е предимство. Опит при ел.поддръжка на промишлени поточни линии, уредби ниско напрежение и ел.двигатели е предимство. Предимство е опит при работа с промишлени контролери. Отлични умения за общуване и желание за динамична работа в екип. Професионален опит в областта минимум 3 години. Английски език е предимство. Възможност за работа на смени.

Кандидатствай по тази обява: https://www.jobs.bg/job/4367100

________________________________________________________________________________________________

Позиция: Оператор на поточна линия

Местоположение (-я): Велико Търново

Институция/компания: Кроношпан България ЕООД

Описание: Изграждане и поддръжка на електроинсталации. Подвързване, настройка и пускане в експлоатация на електросъоръжения. Диагностициране и отстраняване на проблеми в електрооборудването на производствените линии. Извършване на профилактични и ремонтни дейности, свързани с електрооборудването на предприятието. Участва в монтаж, настройка и пускане на нови специализирани машини. Извършва системен контрол на електрооборудването в предприятието.

Изисквания към кандидата: Средно специално образование по електротехника. Висше ел.техническо образование е предимство. Опит при ел.поддръжка на промишлени поточни линии, уредби ниско напрежение и ел.двигатели е предимство. Предимство е опит при работа с промишлени контролери. Отлични умения за общуване и желание за динамична работа в екип. Професионален опит в областта минимум 3 години. Английски език е предимство. Възможност за работа на смени.

Кандидатствай по тази обява: https://www.jobs.bg/job/4367084

______________________________________________________________________________________________

Позиция: Консултант стоково кредитиране

Местоположение (-я): Велико Търново

Институция/компания: БНП Париба Пърсънъл Файненс С.А., клон България

Описание: БНП Париба Лични Финанси България е клон на международната банка BNP Paribas Personal Finance S.A., част от BNP Paribas - най-голямата финансова група в еврозоната. Ние, като работодател се ангажираме с това да предоставяме на всички наши служители информация, индивидуално внимание, възможности за професионално развитие и условия за бързо вземане на решения.

Изисквания към кандидата: Добри комуникативни умения. Поведение, ориентирано към клиента. Умения за работа с компютър. Възможност за работа на смени, които са съобразени с работното време на нашия търговски партньор.

Кандидатствай по тази обява: https://www.jobs.bg/job/4360303

______________________________________________________________________________________________

Позиция: Управител магазин

Местоположение (-я): Велико Търново

Институция/компания: МЕНПАУЪР БЪЛГАРИЯ ООД

Описание: Анализиране нуждите на магазина, като предприемате необходимите действия за удовлетворяването им. Следене и управление на наличностите на стоките в обекта и предотвратявате възникването на липси. Подбиране на правилните кадри, обучения и повишаване на квалификацията на служителите. Координиране на работата и дейността на персонала при изпълнение на ежедневната работа чрез познаване на принципите и процесите за качествено обслужване на клиентите. Изготвяне на справки, анализи и препоръки касаещи дейността на поверения ви търговски обект. Контролирате и следите за поставените от ръководството на компанията срокове за реализация на определените цели.

Кандидатствай по тази обява: https://www.jobs.bg/job/4344026

_______________________________________________________________________________________________ 

Позиция: IQOS Специалист (Търговски консултант)

Краен срок за кандидатстване: няма

Местоположение (-я): Видин

Институция/компания: Adecco Bulgaria Ltd.

Описание: Организирате срещи с потенциални клиенти и провеждате презентации за правилното използване на IQOS продуктите в удобно за клиента време и място. е. Консултирате потенциалните клиенти като им помагате да вземат информиран избор за подукта, който купуват. Проявявате грижа и съдействие, свързани с потребностите на клиента.

Кандидатствай по тази обява:

https://www.jobs.bg/job/4355424

________________________________________________________________________________________________

Позиция: Търговец VIVACOM магазин

Краен срок за кандидатстване: 20.06.2018 г.

Местоположение (-я): Видин

Институция/компания: Българска Телекомуникационна Компания

Описание: Като търговец във VIVACOM- Активно продаваш всички продукти и услуги в магазинната мрежа. Намираш най-подходящото решение според потребностите на клиента. Консултираш клиенти с усмивка и грижа. Следваш правила и процедури за обслужване на клиенти на компанията.

Кандидатствай по тази обява:

https://www.jobs.bg/job/4343639

________________________________________________________________________________________________

Позиция: Оператор в call-center

Местоположение (-я): Видин

Институция/компания: ОНЛАЙН РЕГИСТРИ ЕООД

Описание: Онлайн Регистри ЕООД търси да назначи Call-center сътрудник за продажба на интернет реклама и сайтове, на изходяща линия, в офиса на фирмата в гр. Видин, на пълен работен ден.

Изисквания към кандидата: Отлични комуникативни умения. Основни интернет познания. Директна работа с клиенти. Конфидециалност и защита на фирмените интереси. Подход към клиента, търпение, отзивчивост, конфидециалност. Добра дикция, аналитичност и инициативност;

Кандидатствай по тази обява:

https://www.jobs.bg/job/4353069

_________________________________________________________________________________________________

Позиция: Монтажник на електронни компоненти

Местоположение (-я): Видин

Институция/компания: Технически Компоненти България ЕООД

Описание: Подготовка на електронни елементи . Ръчно насищане и запояване на електронни компоненти върху печатни платки. Тестване на електронни платки и продукти. Монтаж в корпуси и окомплектоване. Визуален контрол, етикетиране, маркиране и опаковане. Изпълнение на изискванията за производство и качество на продуктите. Спазване на изискванията на системите за управление на качеството и околната среда

Изисквания към кандидата: Сръчност, прецизност, самостоятелност и отговорност. Концентрация, внимание към детайлите и добро зрение. Техническо образование е предимство. Наличието на производствен опит е предимство. Работа на две смени със седминчна ротация. Първа смяна 06:00ч.-14:00ч., Втора смяна 14:00ч.-22:00ч.

Кандидатствай по тази обява:

https://www.jobs.bg/job/4343636

__________________________________________________________________________________________________

Позиция: Спасител на Басейн

Местоположение (-я): Видин

Институция/компания: ИМПУЛС ООД

Описание: Хотелски комплекс ИМПУЛС ПАЛАС набира кандидати за длъжността „Спасител“. Потенциалният служител отговаря за установения ред и поведението на посетителите в басейна, като следи за недопускане на инциденти и злополуки. Oбхожда басейните, като следи за действията на посетителите. С особено внимание следи действията на децата. Оказва първа помощ при инциденти в определените му обекти. Следи температурата на водата и на въздуха в басейна. Извършва необходимите дейности по хигиенизация на басейна, влагане на химикали за контрол на качеството на водата, вземане на проби от водата и вписване на извършените дейности в отчетните дневници, работа с помпи, почистване на басейна.

Изисквания за заемане на длъжността: Образователни изисквания за длъжността: средно образование. Задължително да притежава сертификат за професионална квалификация“воден спасител на плувен басейн“и заверен талон за 2018. Добри комуникативни умения. Умение за работа в екип. Възможност да започне работа веднага.

Кандидатствай по тази обява: https://www.jobs.bg/job/4336213

____________________________________________________________________________________________________

Позиция: Регионален мениджър – Север - Запад

Местоположение (-я): Враца

Институция/компания: СИТИ КЕШ ООД

Изисквания за заемане на длъжността: Потенциалният мениджър управлява част от офисите в търговската мрежа на компанията. Планира, организира и осъществява контрол върху продажбите в поверения ти район. Определя конкретните задължения и отговорности на екипа си, като структурира работата му според целите на компанията. Подпомага, насочва и мотивира служителите си. Осъществява контрол върху административната работа. Следи за изпълнението на договорните отношения с клиентите.

Кандидатствай по тази обява: https://www.jobs.bg/job/4365926

_____________________________________________________________________________________________________

Позиция: Оператори в производство

Местоположение (-я): Враца

Институция/компания: ТРЕНКВАЛДЕР ЕООД

Описание: Оператори в производството : (*сглобяване, окачествяване, складиране на електронни елементи)

Изисквания за заемане на длъжността: Сръчност и наблюдателност. Възможност за работа на смени / трисменен режим на работа. Няма изисквания за образование.

Кандидатствай по тази обява: https://www.jobs.bg/job/4363522 _______________________________________________

Позиция: Младши програмист

Краен срок за кандидатстване: няма

Местоположение (-я): Враца

Институция/компания: A Data Pro Ltd.

Описание: Програмистът отговаря за агрегирането на уеб съдържание от дигитални източници - новинарски уебсайтове, блогове и форуми като създава механизмите за извличане на полезна информация. Следи за правилното функциониране на вече обхожданите и добавя нови национални и регионални медийни източници. Участва в създаването на инструменти за подобряване анализа на обхождането, отчетите, времето за добавяне на нови източници, управлението на данни и извличането им. Участва в пробни проекти и дава предложения относно необходимите времеви рамки и ресурси. Следи за появата на нови медийни сайтове и отговаря за планираното им добавяне за агрегация.

Квалификация: Средно образование. Добро владеене на английски език. Работа с XPath, Regular expressions, HTML, Web feeds. Познаване на Scrapy и data scraping технологии е предимство. Интерес в сферата на медиите, обработката и анализа на данни. Умения за търсене и анализ на информация онлайн. Организираност и способност за управление на собственото време и приоритизация на задачи. Внимание към детайла.

Кандидатствай по тази обява: https://www.jobs.bg/job/4383440

_______________________________________________________________________________________________________

Позиция: Техник Телекомуникационни услуги

Краен срок за кандидатстване: 28 юни 2018г.

Местоположение (-я): Враца

Институция/компания: Българска Телекомуникационна Компания

Описание: Извършва дейности по предоставяне и поддръжка на услугите на компанията - телевизия, интернет и телефон, както и навременно отстранява възникнали технически повреди. Участва в дейности за осигуряване на качествено и ефективно обслужване на абонатите в определения му район. Участва в дейностите на техническия екип по проучване, изграждане, измерване, качествено и ефективно поддържане на услугите и превантивни дейности.

Изисквания за заемане на длъжността: Средно образование (специализиран Техникум ще се счита за предимство). Активен шофьор, категория B с чисто досие. Професионален опит в поне една от изброените области. Познания в работата с LAN мрежи. Познания в работата с Интернет. Познания в областта на националната далекосъобщителна система. Добри компютърни умения. Работа с различни операционни системи. Клиентоoриентираност.

Кандидатствай по тази обява: https://www.jobs.bg/job/4382084

_______________________________________________________________________________________________

Позиция: Организатор обработка на производствена информация

Местоположение (-я): Враца

Институция/компания: ПРЕДСЕДНИК ЕООД

Описание: ПРЕДСЕДНИК ЕООД е водеща фабрика за производство и търговия със естествени скално-облицовъчни материали.

Изисквания за заемане на длъжността: Умения за работа в екип. Комуникативни умения. Добра компютърна грамотност (MS Office). Качества като лоялност, отговорност, самодисциплина и желание за усвояване на нови знания за продукти и решения. Инженерно образование е предимство.

Задължения и отговорности: Следи отделните етапи на производствените процеси . Събиране и въвеждане на първична производствена информация . Извършва консултации със работниците относно изпълнението на поръчките.

Кандидатствай по тази обява: https://www.jobs.bg/job/4379891

________________________________________________________________________________________________

Позиция: Търговски представител

Местоположение (-я): Монтана

Институция/компания: АХАТ ЕООД

Описание: С предимство са хората: с владеене на Английски език; имат опит в сферата на продажбите на електро и ВиК материали; шофьорска книжка категория C;

Нетно възнаграждение 850 лв!

Кандидатствай по тази обява:

https://www.jobs.bg/job/4375176

_________________________________________________________________________________________________

Позиция: Търговски представител

Местоположение (-я): Монтана

Институция/компания: ДБ ГЛОБАЛ ООД

Описание: Фирмата е официален представител на водещ български телекомуникационен оператор за региона на Монтана. Търсим да наемем хора на позиция търговски представител във връзка с разширението на дейността ни.

За позицията могат да кандидатстват хора отговарящи на следните изисквания :

Завършено средно образование, добра или много добра компютърна грамотност, желание за интензивна работа с клиенти, умения за работа в динамична среда, отговорност и организираност при изпълнение на служебните задължения, ориентация към постигане на резултати и изразена комуникативност, висока мотивация за работа и развитие;

Длъжността включва ежедневно обикаляне на регион Монтана като се посещават различни малки населени места. По време на инициативата се предлагат продуктите на фирмата партньор.

Кандидатствай по тази обява: https://www.jobs.bg/job/4367354

_________________________________________________________________________________________________

Позиция: Машинен оператор, металорежещи машини

Местоположение (-я): Монтана

Институция/компания: БЕРГ МОНТАНА ФИТИНГИ ЕАД

Описание: Описание на длъжността:работа на металорежещи машини . Нарязване на резба и престъргване на холендрови части. Работи се на три смени, петдневна работна седмица.

Изисквания за заемане на длъжността: образование- средно

Кандидатствай по тази обява: https://www.jobs.bg/job/4364097

__________________________________________________________________________________________________

Позиция: Главен готвач в ресторант

Местоположение (-я): Монтана

Институция/компания: ХЕПИ ФУУДС ГРУП ООД

Описание: Организира и координира работата в кухнята. Организира и участва в производството на собствена готварска продукция. Спазва утвърдената технология за производство на готварска продукция и рецептите за състава, количеството и качеството на влаганите продукти. Разработва съвместно с управителя менюто, като се съобразява с наличните продукти. Контролира готвачите и кухненските работници за изпълнение на определените менюта. Следи за правилното използване и поддържане на оборудването и инвентара и за санитарно-хигиенното състояние на помещенията. Извършва производствен инструктаж на работниците в кухнята. Изпълнява и други конкретни възложени задачи, свързани с длъжността.

Кандидатствай по тази обява: https://www.jobs.bg/job/4363366

________________________________________________________________________________________________

Позиция: Регионален мениджър северозападна България

Местоположение (-я): Монтана

Институция/компания: НАРИС 47 ООД

Описание: Отговаря за правилното и безпроблемно функциониране на вече работещите обекти; Изготвя графици за работа на служителите в поверения му регион; Отговаря, приема и разпределя доставките на дневна, седмична и месечна база; Тясна комуникира и работи с държавни и общински институции; Изготвя, съгласува и изпълнява точен план за развитие; Контролира и отчита паричните потоци от обектите в поверения му регион.

Основни изисквания:

Висше образование с икономическа специалност се счита за предимство; Отлична работа с основните приложения на Windows; Шофьорска книжа – задължително; Комуникативност; Умения за работа в екип; Лидерски умения.

Кандидатствай по тази обява: https://www.jobs.bg/job/4356924

_______________________________________________________________________________________________

Позиция: Стажанти в европейските институции

Срок за кандидатстване: 16 юли 2018 г. – 31 август 2018 г.

Институция/компания: Европейска комисия, изпълнителни агенции на Европейската комисия, Европейска външна служба

Местоположение: Брюксел, Люксембург, Страсбург

Описание: Платен стаж за 5 месеца в Европейската комисия или в някои изпълнителни агенции на европейските институции като Европейската външна служба, или Изпълнителната агенция за малки и средни предприятия, стартиращ или на 1-ви март или на 1-ви октомври.

Ако бъдете приети на стаж, ще получавате месечен грант от 1176,83 евро, както и възстановяване на пътните разходи. Покриват се също здравните застраховки. Всяка година се приемат на стаж 1300 души.

Кандидатствай по тази обява: https://ec.europa.eu/stages/home_en

 ______________________________________________________________________

 

Позиция: Административен асистент

Краен срок за кандидатстване:

Институция/компания: Външна служба на ЕС

Местоположение: гр. Брюксел, Белгия

Описание: Предоставя ефективна административна подкрепа. Осъществява административни задачи като кореспонденция, поръчка на материали и консумативи, работа с кореспонденция; управление на документация (регистър на входяща и изходяща кореспонденция); организиране на срещи и събития; подготовка на брифинги; организиране на мисии; подготовка на публични речи и др.

Изисквания за заемане на длъжността: Преминат конкурс в ЕPSO CAST или регистриран в базата данни на ЕPSO за тази позиция - https://epso.europa.eu/apply/job-offers_en?keyword=&contract=37&grade=All&institution=101&location=All

Краен срок за кандидатстване: 10 юни 2018 г.

Кандидатствай по тази обява: https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/45278/vacancy-notice-contract-agent-fg-ii-%E2%80%93-administrative-support_en

 ____________________________________________________________

 

Позиция: Старши експерт

Краен срок за кандидатстване: 8 юни 2018 г., 17:30

Местоположение (-я): Специализирана администрация / Главна дирекция "Държавни резерви, военновременни и задължителни запаси" / Териториална дирекция "Държавен резерв" - Велико Търново / Отдел "Финансови дейности, административно-правно обслужване и поддържане на складови бази"

Институция/компания: Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“

Описание: Осъществява контрол за спазване на изискванията на Закона за защита на класифицираната информация,нормативни актове,регламентиращи защитата на класифицираната информация.Организира, осигурява и контролира пропускателния, охранителния режим и техническите средства за охрана,пожароизвестяване и видеонаблюдение.Осъществява процедура по обикновенно проучване.Отговаря за цялостната дейност по пожарно-аварийна безопасност.

Кандидатствай по тази обява: https://iisda.government.bg/competitions/competitions_list/competition/56186

___________________________________________________________________________ 

 

Позиция: Главен експерт

Краен срок за кандидатстване: 8 юни 2018 г., 17:30

Местоположение (-я): Специализиана администрация/ Териториална дирекция „Държавен резерв“ – Велико Търново / Отдел „Управление на складовите бази и контрол върху резервите и запасите“/ Сектор „Складови бази Дебелец и Габрово“

Институция/компания: Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“

Описание: Изпълнява задачите и упражняването на контрол по съхранението, опресняването, отчетността и реализацията на лекарствени продукти, медицински инструментариум и болнично-домакинско имущество съобразно нормативните изисквания за ДР и ВВЗ в базата. Осъществява контрол върху изпълнението на договори и заповеди от ДА"ДРВВЗ". Ръководи, организира, контролира и носи имуществена отговорност на зачислените СМЦ -ДР и ВВЗ в складовите помещения в базата Изпълнява задачите и упражняването на контрол по съхранението, опресняването, отчетността и реализацията на лекарствени продукти, медицински инструментариум и болнично-домакинско имущество съобразно нормативните изисквания за ДР и ВВЗ в базата. Осъществява контрол върху изпълнението на договори и заповеди от ДА"ДРВВЗ". Ръководи, организира, контролира и носи имуществена отговорност на зачислените СМЦ -ДР и ВВЗ в складовите помещения в базата

Кандидатствай по тази обява: https://iisda.government.bg/competitions/competitions_list/for_settlement/10447

 ___________________________________________________________________________________

 

Позиция: Директор на дирекция

Краен срок за кандидатстване: 8 юни 2018 г.

Местоположение (-я): Самостоятелни териториални звена / Областна дирекция - Монтана

Институция/компания: Държавен фонд "Земеделие"

Описание: Изпълнява дейности, свързани с административно-стопанското обслужване на областните дирекции на Държавен фонд „Земеделие“. Организира, координира и контролира цялостната дейност по предоставяне на информация за политиката на Държавен фонд „Земеделие“, условията, критериите, изискванията и документите, необходими за финансово подпомагане на земеделските производители в региона; Контролира спазването на правилата за вътрешния трудов ред в Областна дирекция гр. Монтана; Изготвя предложения относно оптимизацията и кадровото обезпечаване на работния процес в областната дирекция;

Кандидатствай по тази обява: https://iisda.government.bg/competitions/competitions_list/competition/56119

____________________________________________________________________________________________________________________________

 

Позиция: Младши експерт

Краен срок за кандидатстване: 8 юни 2018

Местоположение (-я): Специализирана администрация /отдел „Общинска собственост, териториално селищно устройство и местни данъци и такси“

Институция/компания: Общинска администрация – Георги-Дамяново, Монтана

Описание: Надзор, актуване, разпореждане и управление на общинска собственост. Отговаря на молби и жалби съгласно преките си задължения.

Кандидатствай по тази обява: https://iisda.government.bg/competitions/competitions_list/competition/56149

_____________________________________________________________________________________ 

 

Позиция: Началник на отдел

Краен срок за кандидатстване: 8 юни 2018

Местоположение (-я): Георги-Дамяново, Монтана

Институция/компания: Общинска администрация – Георги дамяново, Монтана, обща администрация/отдел „Финансова и счетоводна дейност“

Описание: Контролира и координира дейността на служителите в отдел"Финансова и счетоводна дейност" за прилагане правомощията на кмета на община Георги Дамяново, за точно, компетентно и ефективно обслужване на гражданите.

Кандидатствай по тази обява: https://iisda.government.bg/competitions/competitions_list/competition/56152

 _______________________________________________________________________________________

 

Позиция: юристконсулт

Краен срок за кандидатстване: 7 юни 2018 г.

Местоположение (-я): Специализирана администрация / Главна дирекция "Социално подпомагане" / Регионална дирекция за социално подпомагане - Враца / Дирекция "Социално подпомагане-Враца" / Отдел "Закрила на детето - Враца"     

Институция/компания: Агенция за социално подпомагане

Описание: Осигурява цялостното правно обслужване на дирекцията "Социално подпомагане"

Кандидатствай по тази обява: https://iisda.government.bg/competitions/competitions_list/competition/56146

__________________________________________________________________________________________

 

Позиция: Главен секретар

Краен срок: 04.06.2018 г., 17:00 ч.

Местополжение (): Видин

Институция/компания: Регионална здравна инспекция - Видин

Описание: Ръководи, координира и контролира функционирането на общата и специализираната администрации в РЗИ – Видин в изпълнение на законните разпореждания на директора на РЗИ – Видин; организира разпределението на задачите за изпълнение между административните звена; осъществява общ контрол по изпълнението на възложените задачи; утвърждава длъжностните характеристики на служителите; организира извършването на атестацията на служителите; организира и координира дейностите по обучение на служителите в РЗИ; организира и координира дейността по предоставяне на информация на трети лица; организира и отговаря за стопанисването и управлението на ползваните недвижими имоти и движими вещи, предоставени на РЗИ-Видин и следи за законосъобразното и целесъобразното разходване на финансовите и материалните средства на инспекцията.

Кандидатствай по тази обява: https://iisda.government.bg/competitions/competitions_list/competition/56057

__________________________________________________________________________________

 

Позиция: Инспектор

Краен срок за кандидатстване: 31.05.2018

Местоположение (-я): Монтана

Институция/компания: Регионална здравна инспекция - специализирана администрация / Дирекция "Обществено здраве" / Отдел "Държавен здравен контрол“

Описание: Отговорности по извършване на държавен здравен контрол на територията на област Монтана с цел прилагане на националното законодателство.

Кандидатствай по тази обява: https://iisda.government.bg/competitions/competitions_list/competition/56025

__________________________________________________________________________________________

 

Позиция: Главен инспектор

Краен срок за кандидатстване: 31.05.2018

Местоположение (-я): Монтана

Институция/компания: : Регионална здравна инспекция - специализирана администрация / Дирекция "Обществено здраве" / Отдел "Държавен здравен контрол“

Описание: Извършване на държавен здравен контрол на територията на област Монтана с цел прилагане на националното законодателство. Опазване на общественото здраве чрез ограничаване вредното въздействие на рисковите фактори на средата и подпомагане информирания избор за здравословен начин на живот. Координиране и реализиране на дейности на регионално ниво по международни и национални профилактични програми. Дейности по здравно образование и организационо-методична помощ. Контролна дейност по Закона за здравето. Административно наказателна дейност.

Кандидатствай по тази обява: https://iisda.government.bg/competitions/competitions_list/competition/56024

 __________________________________________________________________________________________________

 

Позиция: Старши счетоводител

Краен срок: 27.05.2018 г., 17:00 ч.

Местополжение (): Видин

Институция/компания: Териториални звена, организирани като дирекции в областни администрации /ОДМВР – Видин, Министерство на вътрешните работи

Описание: Старши счетоводител в сектор „Финансово осигуряване, управление на собствеността и социални дейности“ към отдел „Административен“. Старшият счетоводител подпомага главния счетоводител при осъществяване на текущ и последващ финансов контрол по спазването на финансовата и платежната дисциплина, правилното оформяне на счетоводните документи, редовното извършване на инвентаризациите и отразяването на резултатите в тях. Допълнителните задължения на старшия счетоводител са посочени в описанието в линка, посочен по-долу.

Кандидатствай по тази обява: https://iisda.government.bg/competitions/competitions_list/competition/55909

______________________________________________________________________________________________

 

Позиция: Търговски представител

Краен срок: в описанието

Местополжение (): Велико Търново

Институция/компания: Частна фирма

Описание: В описанието

Кандидатствай по тази обява: https://www.jobs.bg/job/4309678

_______________________________________________________________________________________________

 

Позиция: Младши консултант по образование

Краен срок: в описанието

Местополжение (): Велико Търново

Институция/компания: Частна фирма

Описание: В описанието

Кандидатствай по тази обява: https://www.jobs.bg/job/4351462

 _________________________________________________________________________________________

 

Позиция: IQOS специалист

Краен срок: в описанието

Местополжение (): Велико Търново

Институция/компания: Частна фирма

Описание: В описанието

Кандидатствай по тази обява: https://www.jobs.bg/job/4325462

 ___________________________________________________________________________________________

 

Позиция: Търговски представител

Краен срок: в описанието

Местополжение (): Велико Търново

Институция/компания: Coca-Cola HBC Bulgaria

Описание: В описанието

Кандидатствай по тази обява: https://www.jobs.bg/job/4315296

 ____________________________________________________________________________________________

 

Позиция: Оператор на поточна линия

Краен срок: в описанието

Местополжение (): Велико Търново

Институция/компания: Частна компания

Описание: В описанието

Кандидатствай по тази обява: https://www.jobs.bg/job/4314603

 _____________________________________________________________________________________

Позиция: Рецепционист

Краен срок: в описанието

Местополжение (): Велико Търново

Институция/компания: Хотел

Описание: В описанието

Кандидатствай по тази обява: https://www.jobs.bg/job/4345253

 ______________________________________________________________________________________________

Позиция: Търговски консултант

Краен срок: В описанието

Местоположение: гр. Видин

Институция/Компания: Адеко

Описание: в линка по-долу

Кандидатствай по тази обява: https://www.jobs.bg/job/4306241

 _____________________________________________________________________________________________

 

Позиция: Оператор „Call centre”

Краен срок: В линка, посочен в обявата

Местоположение: гр. Видин

Институция/Компания: в линка, посочен в обявата

Описание: в линка по-долу

Кандидатствай по тази обява: https://www.jobs.bg/job/4353069

__________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Позиция: Агент продажби в „Call centre”

Краен срок: В линка, посочен в обявата

Местоположение: гр. Видин

Институция/Компания: в линка, посочен в обявата

Описание: в линка по-долу

Кандидатствай по тази обява: https://www.jobs.bg/job/4331987

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Позиция: Консултант кредити

Краен срок: В линка, посочен в обявата

Местоположение: гр. Видин

Институция/Компания: в линка, посочен в обявата

Описание: в линка по-долу

Кандидатствай по тази обява: https://www.jobs.bg/job/4308559

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Позиция: Търговски представител

Краен срок: В линка, посочен в обявата

Местоположение: гр. Видин

Институция/Компания: в линка, посочен в обявата

Описание: в линка по-долу

Кандидатствай по тази обява: https://www.jobs.bg/job/4351894

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Позиция: Търговски представител

Краен срок: В линка, посочен в обявата

Местоположение: гр. Видин

Институция/Компания: в линка, посочен в обявата

Описание: в линка по-долу

Кандидатствай по тази обява: https://www.jobs.bg/job/4343521

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

Администратори

Начало на процедурата за кандидатстване: 08/03/2018

Краен срок: 10/04/2018 - 12:00(брюкселско време)

Местоположение (-я): Брюксел (Белгия); Люксембург (Люксембург)

Степен: AD 5

Институция/агенция: Институции на ЕС

Вид на договора: Постоянен служител

Кандидатствай по тази обява: https://epso.europa.eu/

___________________________________________________________

Научен експерт по събиране на емидемиологични данни

Краен срок:  22/03/2018 - 23:59(брюкселско време)

Местоположение (-я):  Валета (Малта)

Степен:  FG IV

Институция/агенция: (ECDC) Европейски център за профилактика и контрол върху заболяванията

Вид на договора: Договорно нает служител

Кандидатствай по тази обява: https://ecdc.europa.eu/en/work-us/vacancies

___________________________________________________________________________________________

 

Ръководител на отдел „Корпоративни въпроси“

Месторабота: Париж, Франция

Степен: АD11

Работодале: Европейски орган за ценни книжа и пазари

Вид на договора: Временно нает служител

Кандидатствай по тази обява: https://www.esma.europa.eu/about-esma/careers

___________________________________________________________________________________________

Администратори

Краен срок:  13/03/2018 - 23:59(брюкселско време)

Местоположение (-я):  Валaнсиен (Франция)

Степен:  AD 6

Институция/агенция:  (ERA) Агенция за железопътен транспорт на Европейския съюз

Вид на договора: Временно нает служител

Кандидатствай по тази обява: http://www.era.europa.eu/The-Agency/Jobs/Pages/Call-for-applications-for-posts-o...

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Митнически инспектор

Месторабота: Свищов

Работодател или организация, търсеща служители: Митница Свищов/Митнически пункт Сомовит, Агенция „Митници“

Кратко описание на длъжността: извършва административното обслужване законосъобразно, своевременно и точно; предоставя на гражданите необходимата информация с оглед защитата на техните законни права и интереси при спазване на нормативните изисквания; извършва дейности, свързани с изпълнение на задачи в областта на митническия надзор и контрол и пряко осъществява митнически надзор и контрол върху въвеждане, напускане/извеждане и транзитирането на стоки за, от и през Република България

Повече за тази обява ще намерите на този линк: https://iisda.government.bg/competitions/competitions_list/for_settlement/65766

Изисквания и предпочитани качества: област на висше образование: „Социални, стопански и правни науки“, „Технически науки“, „Природни науки, математика и информатика“, „Сигурност и отбрана“ с професионално направление „Национална сигурност“

Кандидатствай за тази обява: https://iisda.government.bg/competitions/competitions_list/for_settlement/65766

 _________________________________________________________________________________________

Директор на дирекция „Финансово стопанска дейност“

Месторабота: Видин

Работодател или организация, търсеща служители: общинска администрация – Видин, Видин

Кратко описание на длъжността: Ръководи, организира, контролира и носи отговорност за дейността на дирекцията. Съгласува и изготвя отговори на писмени запитвания, сигнали, предложения, както и решения по постъпили жалби от компетенциите на дирекцията.

Изисквания и предпочитани качества: магистър; професионална област на висшето образование – право, счетоводство, финанси, публична администрация, икономика; професионален опит – минимум 4 години в областта на счетоводството, контрола, финанситее, правото;

Кандидаствай за тази обява: https://iisda.government.bg/competitions/competitions_list/competition/54524

________________________________________________________________________________________

СТАРШИ СЧЕТОВОДИТЕЛ;Месторабота Враца

Работодател или организация търсеща служители: Отдел "Прилагане на схеми и мерки за подпомагане";Държавен фонд "Земеделие"

Кратко описание на длъжността: oтговаря за счетоводното отчитане на постъпилите и разходвани средства на областната дирекция по финансови линии, отразяващи дейността на фонда; извършва контировка счетоводните документи, съгласно сметкоплана на фонда, аналитично по партиди; следи за разходите по издръжка на областната дирекция и разчетите по финансовите линии в дирекцията и изготвя ежемесечно справки за нередовни длъжници; подписва платежни нареждания; контролира изразходването на средства в областната дирекция и уведомява централно управление при констатирани нарушения

Изисквания и предпочитани качества: висше образование в областта на икономика, счетоводство и контрол; отлична компютърна грамотност; умения за работа със счетоводни продукти; добро владеене на английски език и/или друг работен език на ЕС; минимален професионален опит 1 година;

Кандидатствай за тази обява: https://iisda.government.bg/competitions/competitions_list/competition/54068

___________________________________________________________________________________________________________________________________

НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ; Месторабота Враца

Работодател или организация търсеща служители: Служба по геодезия, картография и кадастър

Кратко описание на длъжността: Подпомага изпълнителния директор на АГКК; организира дейността на службата; ръководи дейността на служителите в службата; организира въвеждането на данните; организира текущия контрол; участва в приемането на геодезични мрежи; организира създаването на поддържането на техническия архив

Изисквания и предпочитани качества: висше образование; минимален професионален опит 4 години; управленска компетентност; компютърни умения

Кандидатствай за тази обява: https://iisda.government.bg/competitions/competitions_list/competition/54111

________________________________________________________________________________________ 

НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ; Месторабота Долна Митрополия, Плевен

Работодател или организация търсеща служители: Отдел "Правно-нормативно обслужване"; Общинска администрация

Кратко описание на длъжността: организира, координира и контролира дейностите по управлението на човешките ресурси, законосъобразното издаване на административни актове, правомерното прилагане на Закон за здравословни и безопасни условия на труд и законосъобразното провеждане на обществените поръчки

Изисквания и предпочитани качества: висше образование, степен магистър; три години стаж в областта на управление на човешките ресурси; компютърна грамотност; познания по Закона за държавния служител и Закона за местното самоуправление и местната администрация

Кандидатствай за тази обява: https://iisda.government.bg/competitions/competitions_list/competition/54061

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

НАЧАЛНИК НА СЕКТОР; Месторабота Плевен

Работодател или организация търсеща служители: ОДМВР – Плевен Министерство на вътрешните работи

Кратко описание на длъжността:  организира, ръководи и контролира цялостната дейност в сектора; осъществява административно обслужване на граждани по прием; разработва и предлага варианти за управленски решения на директора; извършва проверка и изготвя отговори на жалби, сигнали, предложения и писма; ръководи административната дейност в сектора по изпълнение на задачите

Изисквания и предпочитани качества: чл. 7 от ЗДСл; висше образование; 3 години минимален професионален опит

Кандидатствай за тази обява: https://iisda.government.bg/competitions/competitions_list/competition/54115

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР; Месторабота Монтана

Работодател или организация търсеща служители: Главна дирекция "Аграрно развитие“, Областна дирекция "Земеделие" - Монтана     

Кратко описание на длъжността:  Участие в извършваната от ОД ”Земеделие” – Монтана дейност в съответствие със  Закон за регистрация и контрол на земеделската и горската техника;

Изисквания и предпочитани качества: висше образование; минимум 2 години професионален опит; компютърни умения - MS Office – MS Word, MS Excel; Internet; шофьорска книжка

Кандидатствай за тази обява: https://iisda.government.bg/competitions/competitions_list/competition/53953

_________________________________________________________________________________________________________

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ; Месторабота Лом

Работодател или организация търсеща служители: Дирекция "Бюро по труда" – Лом, Агенция по заетостта

Кратко описание на длъжността: ръководство, планиране, организиране, контролиране и координиране на цялостната дейност на ДБТ; насърчаването и подпомагането на заетостта; професионалното информиране и консултиране; обучение за придобиване на професионална квалификация на безработни и на заети лица; посредничеството по информиране и наемане на работа

Изисквания и предпочитани качества: висше образование степен магистър професионален опит минимум 4 години в областите: ръководство, планиране, организиране, контролиране и координиране на администрация и/или структурно звено; или ранг III младши; знания в областта на: труда и трудовите отношения; администрацията и служебните правоотношения; пазара на труда и безработицата; икономическия анализ и нормативната уредба

Кандидатствай за тази обява:  https://iisda.government.bg/competitions/competitions_list/competition/54024

 ________________________________________________________________________________________________

РЕГИОНАЛЕН РЪКОВОДИТЕЛ ПРОДАЖБИ; Месторабота Велико Търново

Работодател или организация търсеща служители: ТКК БЪЛГАРИЯ ЕООД

Кратко описание на длъжността: отговаря за продажбите и развитието на дистрибуторската мрежа; подпомага работата на търговските представители

Изисквания и предпочитани качества: добри познания за пазара на строителна химия; опит в директните продажби; висше техническо образование и опит на подобна позиция са предимство

Срок за кандидатстване по тази обява: 4 февруари 2018

Възнаграждение: 1400 BGN (Бруто)

Кандидатствай за тази обява:  https://www.jobs.bg/job/4149483

______________________________________________________________________________________________

ТЪРГОВСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛ; Месторабота Велико Търново

Работодател или организация търсеща служители: ВИТАСЛИМ ООД

Кратко описание на длъжността: презентация на продуктите в аптеки и болнични заведения; работа с фармацевти и лекари; запознаване на клиентите с промоции и нови продукти; изготвяне на отчети и други

Изисквания и предпочитани качества: средно образование, висше е предимство; търговски опит минимум 1 година; компютърна грамотност; опит на подобна позиция е предимство

Кандидатствай за тази обява: https://www.jobs.bg/job/4152993

__________________________________________________________________________________________________

МЕДИЦИНСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛ; Месторабота Велико Търново

Работодател или организация търсеща служители: Berlin-Chemie/A. Menarini Bulgaria EOOD

Кратко описание на длъжността: осъществяване на ежедневни контакти с лекари и фармацевти; обсъждане на лекарствата на компанията; участие в организацията и провеждането на различни научни форуми

Изисквания и предпочитани качества: висше образование-магистърска степен по фармация, хуманна или ветеринарна медицина; свидетелство за управление на МПС

Кандидатствай за тази обява: https://www.jobs.bg/job/4135413

___________________________________________________________________________________________________

КРЕДИТЕН ЕКСПЕРТ - БАНКИРАНЕ НА МАЛЪК БИЗНЕС; Месторабота Велико Търново

Работодател или организация търсеща служители: Пощенска банка

Кратко описание на длъжността: отговаря за активното търсене и привличане на клиенти; поддържане на контакт с настоящи клиенти; анализира финансовата информация; консултиране на клиенти

Изисквания и предпочитани качества: висше икономическо образование; предишен опит в директните продажби; владеенето на английски език и предишен професионален опит в областта на кредитирането са предимства

Кандидатствай за тази обява: https://www.jobs.bg/job/4156408

_____________________________________________________________________________________________________

MЕДИЦИНСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛ; Месторабота Велико Търново

Работодател или организация търсеща служители: ФЬОНИКС Фарма ЕООД

Кратко описание на длъжността: развитие и поддръжка на клиентска мрежа; осъществяване на пряка комуникация с лекари и медицински специалисти; провеждане на срещи, презентации и обучения; участие на научни форуми

Изисквания и предпочитани качества: Висше образование – специалност Медицина, Фармация, Химия, Биология или релевантно образование с природо-научна насоченост; предишен опит на подобна позиция минимум 2 години; много добро владеене на английски език и свободна работа с компютър

Кандидатствай за тази обява: https://www.jobs.bg/job/4147448

________________________________________________________________________________________________________

АКАУНТ МЕНИДЖЪР КОРПОРАТИВНИ КЛИЕНТИ; Месторабота Велико Търново

Работодател или организация търсеща служители: Мобилтел ЕАД/ Mtel

Кратко описание на длъжността: обслужване корпоративните клиенти на компанията; проактивно представяне на нови услуги и програми; изготвяне на отчети за реализирани продажби

Изисквания и предпочитани качества: предишен опит в областта; висше образование; шофьорска книжка, компютърна грамотност и други

Кандидатствай за тази обява: https://www.jobs.bg/job/4151174

________________________________________________________________________________________________________

MЕДИЦИНСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛ; Месторабота Велико Търново

Работодател или организация търсеща служители: БИО СТЕМ ЕООД

Кратко описание на длъжността: посещения на ОПЛ; организиране на регионални срещи; организиране и провеждане на национални форуми; ежедневни пътувания; изготвяне на седмични отчети

Изисквания и предпочитани качества: висше образование; шофьорска книжка; компютърна грамотност; опит на подобна позиция е предимство

Кандидатствай за тази обява: https://www.jobs.bg/job/4144326

_________________________________________________________________________________________________________

УЧИТЕЛ; Месторабота Велико Търново

Работодател или организация търсеща служители: ФОНДАЦИЯ ЗАЕДНО В ЧАС

Кратко описание на длъжността:  преподаване за период от две години в български училища

Изисквания и предпочитани качества: завършено или предстоящо завършващо висше образование; българско гражданство/ разрешение за работа в България;

Кандидатствай за тази обява:  https://www.jobs.bg/job/4129653

_________________________________________________________________________________________________________

 

 ГРАФИЧЕН ДИЗАЙНЕР; Месторабота Велико Търново

Работодател или организация търсеща служители: ВОДСТРОЙ ВТ АД

Кратко описание на длъжността:  създава и разработва графични идеи за рекламни материали; поддръжка на фирмените профили в социалните мрежи; разработва до готов за отпечатване вид необходимата техническа и документация

Изисквания и предпочитани качества: завършено висше образование; отлични комуникационни умения и компютърна грамотност

Възнаграждение: от 640 до 650 BGN (Бруто)

Кандидатствай за тази обява: https://www.jobs.bg/job/4153751

___________________________________________________________________________________________________________

МЕНИДЖЪР - МЕЖДУНАРОДНИ ПАРТНЬОРИ; Месторабота Велико Търново

Работодател или организация търсеща служители: ГЕОМАР АГРОТЕХ ЕООД

Кратко описание на длъжността: поддържане съществуващата клиентска мрежа; приема запитвания; контролира изготвянето на оферти към клиенти; проследяване развоя на поръчките и плащанията

Изисквания и предпочитани качества: висше икономическо или инженерно образование; отлично владеене на английски; свидетелство за управление на МПС; компютърна грамотност; владеене на други чужди езици е предимство

Възнаграждение: 1000 BGN (Нето)

Кандидатствай за тази обява: https://www.jobs.bg/job/4147546

___________________________________________________________________________________________________________

ИНСПЕКТОР ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР; Месторабота Велико Търново

Работодател или организация търсеща служители: ТОПЕКС ЕООД

Кратко описание на длъжността: осъществяване на технически надзор на съоръжения с повишена опасност; изготвяне на техническата документация; проверяване и заверяване на съответствието им с техническите изисквания и норми

Изисквания и предпочитани качества: висше образование в областта; шофьорска книжка; компютърна грамотност; владеенето на английски език и предишен опит по специалността се считат за предимство

Възнаграждение: 1000 BGN (Нето)

Кандидатствай за тази обява: https://www.jobs.bg/job/4144261

_______________________________________________________________________ 

ОФИС СЪТРУДНИК; Месторабота Велико Търново

Работодател или организация търсеща служители: ВИКТОРИЯ ИМОТИ ЕООД

Кратко описание на длъжността: поддържане на база данни; публикуване и актуализация на информация в интернет; организиране на административния процес; обработване на документация за предстоящи договори

Изисквания и предпочитани качества: опит в работата с документи минимум 2 години; отлична компютърна грамотност; висше образование; опит в областта на недвижимите имоти е предимство

Възнаграждение: 600 BGN (Бруто)

Кандидатствай за тази обява: https://www.jobs.bg/job/4141092

_____________________________________________________________________________________________________________

СПЕЦИАЛИСТ ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТИ; Месторабота Велико Търново

Работодател или организация търсеща служители: ПРАЙМ КЕЪР ООД

Кратко описание на длъжността: консултация на клиенти за вида и цени на услуги; посрещане и обслужване на клиенти; води кореспонденция по телефон и мейл

Изисквания и предпочитани качества: висше образование; владеене на английски език на ниво В2; свободна работа с MS Office

Кандидатствай за тази обява: https://www.jobs.bg/job/4140115

______________________________________________________________________________________________________________

ТЕХНИЧЕСКИ РЪКОВОДИТЕЛ; Месторабота Велико Търново

Работодател или организация търсеща служители: Строй Контрол Инвест ЕООД

Кратко описание на длъжността: отговаря за качествено и своевременно изпълнение на задачите; разпределя задачите на работниците; контролира изпълнението и качеството; отчита извършената работа и други

Изисквания и предпочитани качества: висше строително образование; опит минимум 3 години; шофьорска книжка за управление на МПС

Кандидатствай за тази обява: https://www.jobs.bg/job/4133183

__________________________________________________________________________ 

СЧЕТОВОДИТЕЛ - ТРЗ; Месторабота Велико Търново

Работодател или организация търсеща служители: ЕКОПЛОД - БГ ЕООД

Кратко описание на длъжността: администриране на заплати и дейности по назначаване; изготвя служебни бележки и удостоверения; отчитане на болнични и други

Изисквания и предпочитани качества:  висше икономическо образование; едногодишен опит в областта; добра компютърна грамотност; познания за осигурителното законодателство

Кандидатствай за тази обява: https://www.jobs.bg/job/4160475

_________________________________________________________________________________________________________________

МЕНИДЖЪР - МЕЖДУНАРОДНИ ПАРТНЬОРИ; Месторабота Велико Търново

Работодател или организация търсеща служители: ГЕОМАР АГРОТЕХ ЕООД

Кратко описание на длъжността: поддържа и разширява клиентската мрежа; приема запитвания и заявки за покупки и продажби; популяризира селскостопанската техника; провежда срещи с колектива за разпределяне на задачи

Изисквания и предпочитани качества: висше икономическо образование; отлично владеене на английски език; компютърна грамотност; свидетелство за управление на МПС; други чужди езици се смятат за предимство

Кандидатствай за тази обява: https://www.jobs.bg/job/4147542

______________________________________________________________________________ 

КОНСТРУКТОР ИНСТРУМЕНТАЛНА ЕКИПИРОВКА; Месторабота Велико Търново

Работодател или организация търсеща служители: АК ПЛАСТРОНИК АД

Кратко описание на длъжността: Активно участие в дейностите по поддръжка на инструментална екипировка; разработка и проектиране на нови изделия; изготвяне на цялостната конструктивна документация и технологията по изработване на инструментите

Изисквания и предпочитани качества: висше техническо образование; минимум 3 години стаж по специалността; работа с 3D програми по проектиране (SolidWorks)

Кандидатствай за тази обява: https://www.jobs.bg/job/4138905

_________________________________________________________________________________________________________________________

ТЕХНИЧЕСКИ РЪКОВОДИТЕЛ; Месторабота Велико Търново

Работодател или организация търсеща служители: ПЛАНЕКС ИНФРАСТРУКТУРА ООД

Кратко описание на длъжността: организира, ръководи и контролира изпълнението на строителните и монтажните работи; води отчетна документация; изготвя месечни и календарни графици; следи за заявки на материали; контролира качеството на строителството и други

Изисквания и предпочитани качества: завършено висше техническо строително образование или средно специално; опит минимум 2 години на подобна позиция; шофьорска книжка

Кандидатствай за тази обява: https://www.jobs.bg/job/4138232

____________________________________________________________________________________________________________________________

ЛАБОРАНТ; Месторабота Велико Търново

Работодател или организация търсеща служители: Хрансервизинженеринг АД

Кратко описание на длъжността: изследване на фуражни суровини; контрол на входящи суровини и материали; подготовка на реактиви и консумативи

Изисквания и предпочитани качества:  висше образование : инженер-химик биолог- с предимство, лаборант; опит в индустриалната и промишлена химия; опит с хроматография; работа с MS Office; основни познания по английски език

Кандидатствай за тази обява: https://www.jobs.bg/job/4135334

_______________________________________________________________________________________

СЧЕТОВОДИТЕЛ; Месторабота Велико Търново

Работодател или организация търсеща служители: ТП НА НОИ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Кратко описание на длъжността:  осъществява дейности по счетоводно отчитане на изплащането на пенсии, парични обезщетения за краткосрочни плащания; разходи от фонд ГВРС; разходи за ПРО; административни разходи и приходи.

Изисквания и предпочитани качества: висше образование

Кандидатствай за тази обява: https://www.jobs.bg/job/4132551

 ______________________________________________________________________________________

 

ПРОГРАМИСТ; Месторабота Велико Търново

Работодател или организация търсеща служители: ВСК КЕНТАВЪР-ИЗ ДИНАМИКА ЕООД

Кратко описание на длъжността: работа с PRO ENGINEER

Изисквания и предпочитани качества: висше техническо образование с квалификация „Машинен инженер“; 3 години практически опит на подобна позиция; владеене на английски език

Кандидатствай за тази обява: https://www.jobs.bg/job/4155257

_________________________________________________________________________________________________________________________

ИНСПЕКТОР, КАЧЕСТВО (ОТК); Месторабота Велико Търново

Работодател или организация търсеща служители: ВСК КЕНТАВЪР-ИЗ ДИНАМИКА ЕООД

Кратко описание на длъжността: осъществява контрол на качеството на произвежданите изделия

Изисквания и предпочитани качества: висше техническо образование с квалификация „Машинен инженер“; практически опит над 1 година

Кандидатствай за тази обява: https://www.jobs.bg/job/4155248

____________________________________________________________________________________________________________________________

ОФИС АДМИНИСТРАТОР; Месторабота Велико Търново

Работодател или организация търсеща служители: Унипетрол ООД

Кратко описание на длъжността: изготвяне на заявки, справки, фактури, водене на кореспонденция с клиенти, доставчици, институции; поддържане на офис документация подреждане, архивиране

Изисквания и предпочитани качества: висше образование (желателно икономическо); 

Кандидатствай за тази обява: https://www.jobs.bg/job/4139814

_______________________________________________________________________________________________________________________________

 

РЪКОВОДИТЕЛ ОПЕРАТИВНО-СЕРВИЗНА ДЕЙНОСТ; Месторабота Велико Търново

Работодател или организация търсеща служители: Евромаркет Кънстракшън АД

Кратко описание на длъжността: ръководи сервизния екип за строителна техника;  Води преговори, изготвя оферти и сключва договори; приема заявки за сервиз; координира дейността на екипа

Изисквания и предпочитани качества: висше техническо образование; опит в управление на сервизна дейност; шофьорска книжка; опитът в ръководене на малък екип е предимство

Кандидатствай за тази обява: https://www.jobs.bg/job/4157296

__________________________________________________________________________________________ 

ИНЖЕНЕР ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ / ЕНЕРГЕТИК; Месторабота Велико Търново

Работодател или организация търсеща служители: МОМИНА КРЕПОСТ АД

Кратко описание на длъжността: изготвяне на енергийни отчети; наблюдава контролно-измервателните уреди и прибори; открива причини за авариите; планиране и изготвяне на ежедневни графици

Изисквания и предпочитани качества: висше инженерно образование – Електроинженер; минимум 5 години стаж по специалността; сертификат за обследване на енергийна ефективност; владеене на английски език; добри компютърни умения

Кандидатствай за тази обява: https://www.jobs.bg/job/4153762

____________________________________________________________________________________________

ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН КОНСУЛТАНТ; Месторабота Велико Търново

Работодател или организация търсеща служители: БИГ БРОКЕР ЕООД

Кратко описание на длъжността: осъществяване на ежедневен контакт с настоящи и бъдещи клиенти на компанията; изготвяне и издаване на оферти за сключване на застрахователни договори; разширяване на клиентската мрежа

Изисквания и предпочитани качества: завършено средно или висше образование; възраст до 29 години; познания по MS Office

Кандидатствай за тази обява: https://www.jobs.bg/job/4149549

______________________________________________________________________________________________

 

СЧЕТОВОДИТЕЛ, ОПЕРАТИВЕН; Месторабота Велико Търново

Работодател или организация търсеща служители: МОМИНА КРЕПОСТ АД

Кратко описание на длъжността:

Изисквания и предпочитани качества: висше икономическо образование; стаж по специалността минимум 3 години; работа със счетоводна програма „АЖУР“

Кандидатствай за тази обява: https://www.jobs.bg/job/4147080

 ______________________________________________________________________________________________

СТАРШИ СЧЕТОВОДИТЕЛ В СЕКТОР ФОУССД КЪМ ОТДЕЛ "АДМИНИСТРАТИВЕН"; Месторабота Велико Търново

Работодател или организация търсеща служители: ОДМВР Велико Търново

Кратко описание на длъжността: подпомага началник сектор; участва в изготвяне на ежемесечни отчети; осъществява счетоводната дейност; осъществява контакти с финансови институции, банки, контролни органи и други

Изисквания и предпочитани качества: изисквания по чл. 7 от Закона за държавния служител; висше образование; 1 година минимален опит или ранг V-младши

Кандидатствай за тази обява: https://www.jobs.bg/job/4146494

 ________________________________________________________________________________________________

ИНЖЕНЕР ТЪРГОВЕЦ; Месторабота Велико Търново

Работодател или организация търсеща служители: КОВАС ООД

Кратко описание на длъжността: организиране и провеждане на директни срещи с ключови партньори; организиране на оперативни планове; предлагане на енергийно-ефективни продукти за осветление

Изисквания и предпочитани качества: техническо висше образование; компютърна грамотност; свидетелство за управление на МПС; предишен търговски опит в бизнес сектора е предимство

Кандидатствай за тази обява: https://www.jobs.bg/job/4141262

 _________________________________________________________________________________________________

СЧЕТОВОДИТЕЛ; Месторабота Велико Търново

Работодател или организация търсеща служители: БАЛАНС КОРЕКТ - 2011 ООД

Кратко описание на длъжността: водене на оперативно счетоводство; контакт с банки и данъчни институции; подготвяне на първични и други финансови и счетоводни документи; подпомага главния счетоводител

Изисквания и предпочитани качества: висше икономическо образование;
познаване на счетоводното и данъчното законодателство; английски език е предимство

Кандидатствай за тази обява: https://www.jobs.bg/job/4139818

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

КОНСУЛТАНТ ПРОДАЖБИ СТОКОВИ КРЕДИТИ; Месторабота Видин

Работодател или организация търсеща служители : UniCredit Consumer Financing EAD

Кратко описание на длъжността: проучване на клиентските потребности; предлагане на гамата продукти на УниКредит Кънсюмър Файненсинг ЕАД;привличане на нови клиенти и други

Изисквания и предпочитани качества: задължително завършено средно образование; настоящо следване или диплома за висше образование се счита за предимство

Кандидатствай за тази обява: https://www.jobs.bg/job/4128688

______________________________________________________________________________________________

ВАЛУТЕН КАСИЕР; Месторабота Видин

Работодател: ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД

Кратко описание на длъжността: извършване на касови и безкасови операции; обмен на лева и валута; изготвяне на ежедневни отчети и справки за касовата наличност

Изисквания и предпочитани качества: средно/висше образование; английски език и опит на подобна позиция се считат за предимство

Кандидатствай за тази обява: https://www.jobs.bg/job/4133378

______________________________________________________________________________________________

ОПЕРАТОР В CALL CENTER; Месторабота Видин

Работодател или организация търсеща служители:  BMB PREMIUM Ltd

Кратко описание на длъжността: работа в сферата на застрахователния бизнес; разговори по телефон с потенциални клиенти; въвеждане на данни

Изисквания и предпочитани качества: владеене на немски език; компютърна грамотност; комуникативни способности; опит в кол център или в директните продажби е предимство

Възнаграждение: от 900 до 1450 BGN (Нето)

Кандидатствай за тази обява: https://www.jobs.bg/job/4148597

_______________________________________________________________________________________________

 

 

АГЕНТ ПРОДАЖБИ В CALL CENTER; Месторабота Видин

Работодател или организация търсеща служители: ДЕКАЕКСИ ЕООД

Кратко описание на длъжността: комуникация с клиенти по телефон с цел продажби на интернет реклама и сайтове

Изисквания и предпочитани качества: комуникативни умения; добра дикция, аналитичност и инициативност

Възнаграждение: от 700 до 1400 BGN (Бруто)

Кандидатствай за тази обява: https://www.jobs.bg/job/4152152

СЪТРУДНИК; Месторабота Видин

Работодател или организация търсеща служители: ЧСИ ВИОЛЕТА МЛАДЕНЧОВА ТОМОВА

Кратко описание на длъжността: образуване на изпълнителни дела; работа с деловодна програма; извършване на справки и други

Изисквания и предпочитани качества: висше образование; компютърна грамотност; владеене на машинопис е предимство

Възнаграждение: от 510 до 600 BGN (Бруто)

Кандидатствай за тази обява: https://www.jobs.bg/job/4138691

_____________________________________________________________________________________________

ОПЕРАТОР В КОНТАКТЕН ЦЕНТЪР; Месторабота Видин

Работодател или организация търсеща служители: SYSCOM TRADING Ltd

Кратко описание на длъжността: работа за водещ телеком в България; отразяване на информация в специализиран софтуер; реализира продажби на продукти и услуги

Изисквания и предпочитани качества: средно образование; добра компютърна грамотност; опит в търговията се счита за предимство

Кандидатствай за тази обява: https://www.jobs.bg/job/4160712

________________________________________________________________________________________________

ОПЕРАТОР В КОНТАКТЕН ЦЕНТЪР; Месторабота Видин

Работодател или организация търсеща служители: СМАРТ СЪРВИС СЪЛЮШЪНС ЕООД 

Кратко описание на длъжността: реализиране на продажби и предлагане на услуги; отразяване на информацията в система

Изисквания и предпочитани качества: средно образование; компютърна грамотност; опит в сферата на продажбите

Кандидатствай за тази обява: https://www.jobs.bg/job/4160702

____________________________________________________________________________________________________

НАЧАЛНИК НА СЕКТОР „АДМИНИСТРАТИВЕН” КЪМ РДПБЗН – ВИДИН ПРИ ГДПБЗН - МВР; Месторабота Видин

Работодател или организация търсеща служители:  ГДПБЗН - МВР


Кратко описание на длъжността:
планиране и ръководене на дейността на сектора; ръководене на изпълнението на конкретни задачи; изготвяне на периодични анализи; координация и контрол на подбора и развитието на служителите и други

Изисквания и предпочитани качества: отговаряне на условията по чл. 7 от ЗДСл; минимална степен бакалавър; 3 години минимален професионален опит или ранг III младши и други

Кандидатствай за тази обява: https://www.jobs.bg/job/4157499

ОПЕРАТИВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ; Месторабота Видин

Работодател или организация търсеща служители: АКТИВ АКАУНТ ЕООД

Кратко описание на длъжността: изготвяне и контрол на документи със счетоводна информация; изготвяне и подаване на данъчни декларации и друга информация към държавни органи; изготвяне на справки;

Изисквания и предпочитани качества: задължителен опит на подобна позиция; компютърна грамотност; умения за работа със счетоводен софтуер е предимство

Кандидатствай за тази обява: https://www.jobs.bg/job/4157438

______________________________________________________________________________________

РЪКОВОДИТЕЛ ОБСЕРВАТОРИЯ; Месторабота Видин

Работодател или организация търсеща служители: НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ПО МЕТЕОРОЛОГИЯ И ХИДРОЛОГИЯ

Кратко описание на длъжността: отговаря за цялостната работа в зоната на отговорност на обсерваторията; предлага и провежда мероприятия за подобряване работата на станциите; осигурява срочното представяне на материалите с данни и други

Изисквания и предпочитани качества: висше образование степен магистър; специалност „Физика“, „Метеорология“, „География“, „Агрономия“ или друга в областта на техническите науки

Кандидатствай за тази обява: https://www.jobs.bg/job/4156931

РЪОКВОДИТЕЛ НА РЕГИОНАЛЕН ОФИС; Месторабота Видин

Работодател или организация търсеща служители: GENERAL BROKER LTD

Кратко описание на длъжността: управление на регионалното представителство на брокера; определяне на потенциални партньори, целеви групи и клиенти; поддържане на клиентско портфолио; комуникация с клиенти и други

Изисквания и предпочитани качества: минимум 2 години опит в работа с клиенти; висше образование; опит във воденето на преговори и презентации

Кандидатствай за тази обява: https://www.jobs.bg/job/4154559

ОФИС СЕКРЕТАР; Месторабота Видин

Работодател или организация търсеща служители: СДРУЖЕНИЕ ''БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА МАЛКИТЕ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ''

Кратко описание на длъжността: асистиране на ръководния състав; отговаря на телефонни обаждания; изпълнение на секретарски функции

Изисквания и предпочитани качества: владеене на MS Office; работа под конфиденциалност

Кандидатствай за тази обява: https://www.jobs.bg/job/4153396                              

ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН АГЕНТ; Месторабота Видин

Работодател или организация търсеща служители: СТАТУС 08 ЕООД

Кратко описание на длъжността: заетост в сферата на застрахователната дейност на длъжност брокер

Изисквания и предпочитани качества: компютърна грамотност; комуникативни умения

Кандидатствай за тази обява: https://www.jobs.bg/job/4150357

___________________________________________________________________________________________________________________________

Ръководители в бизнес услугите и административните дейности

Дирекция „Бюро по труда“ – гр. Белоградчик обявява свободно работно място за длъжност „Директор за връзки с инвеститорите“.

Срок на валидност на заявката: 15.01.2018 г.

Място на работа: Населено място към общ. Чупрене, обл. Видин

Трудово възнаграждение: 3000 лв.

Езикови умения: Руски и английски езици

Повече информация: Дирекция „Бюро по труда“ – гр. Белоградчик

___________________________________________________________________________________________________________________________

Персонал, информиращ клиенти

Дирекция „Бюро по труда“ – Раковски обявява свободно работно място за длъжност „Рецепционист“

Срок на валидност на заявката: 01.01.2018 г.

Място на работа: Населено място към общ. Белоградчик, обл. Видин

Основни отговорности: Обслужване на гости на борда на круизен корабо

Трудово възнаграждение: 900 лв.

Повече информация: Дирекция „Бюро по труда“ – гр. Белоградчик

__________________________________________________________________________________________________________________________

Машинни оператори в текстилното, шивашкото и кожарското производство

Дирекция „Бюро по труда“ – Видин обявява свободно работно място за длъжност „машинен оператор, шиене“.

Срок на валидност на заявката: 31.01.2018 г.

Място на работа: населено място към общ. Видин, обл. Видин

Трудово възнаграждение: 460 лв.

Брой свободни работни места: 5

Повече информация: „Дирекция бюро по труда – гр. Видин

___________________________________________________________________________________________________________________________

Касиери, инкасатори и сродни на тях

Дирекция „Бюро по труда“ – Свищов обявява свободно работно място за длъжността „Инкасатор, плащания“

Срок на валидност на заявката: 31.12.2017 г.

Място на работа: Населено място към общ. Свищов, обл. Велико Търново

Повече информация: Дирекция „Бюро по труда“ – Свищов

____________________________________________________________________________________________________________________________

Друг персонал, зает с търговия

Дирекция „Бюро по труда“ – Свищов обявява свободно работно място за длъжност „Обслужващ бензиностанция/газостанция.

Място на работа: Населено място към общ. Полски Тръмбеш, обл. Велико Търново

Срок на валидност на заявката: 31.12.2017 г.

Повече информация: Дирекция „Бюро по труда“ – Свищов

______________________________________________________________________________________________________________________________

Финансови специалисти

Дирекция „Бюро по труда“ – Кула обявява свободно работно място за длъжност „счетоводител“.

Място на работа: общ. Бойница, обл. Видин

Срок на валидност на заявката: 29.12.2017 г.

Повече информация: „Бюро по труда“ – гр. Кула

________________________________________________________________________________________________________________________________

Общи административни служители

Дирекция „Бюро по труда“ в гр. Ловеч обявява свободно работно място за длъжност „Технически сътрудник“

Място на работа: Населено място към общ. Свищов, обл. Велико Търново

Срок  на валидност на заявката: 28.12.2017 г.

Трудово възнаграждение: 460 лв.              

Повече информация: Дирекция „Бюро по труда“ в гр. Ловеч

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Продавачи в магазини

Дирекция „Бюро по труда“ – Белоградчик обявява свободно работно място за длъжност „Продавач-консултант“

Срок на валидност на заявката: 22.12.2017 г.

Място на работа: населено място към общ. Белоградчик, обл. Видин

Основни отговорности: продажба на приготвена храна

Трудово възнаграждение: 700 лв.

Повече информация: Дирекция „Бюро по труда“ – Белоградчик

___________________________________________________________________________________________________________________________________

Медицински сестри и акушерки

Дирекция „Бюро по труда“ – гр. Кула, обявява свободно работно място за длъжност „медицинска сестра

Срок на валидност на заявката: 22.12.2017 г

Място на работа: Населено място към общ. Бойница, обл. Видин.

Повече информация: Дирекция „Бюро по труда“ – гр. Кула

___________________________________________________________________________________________________________________________________

Старши експерт по осигуряването

Национален оосигурителен институт, сектор „Краткосрочни плащания“ – Видин, обявява свободно работно място за длъжността „Старши експерт по осигуряването“.

Изисквана степен на завършено образование: Бакалавър

Професионален опит: 2 години

Минимален размер на основната заплата: 700 лв.

Краен срок: 21.12.2017 г. 17:00 ч.

Повече информация: ТП на НОИ – Видин, гр. Видин, ул. Пазарска № 4

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Приложни специалисти във физическите и техническите науки

Дирекция „Бюро по труда“ – Велико Търново обявява свободно работно място за длъжност „Техник, механик“

Място на работа: Населено място към общ.  Велико Търново, обл. Велико Търново

Срок на валидност на заявката: 15.12.2017 г.

Повече информация: Дирекция „Бюро по труда“ – Велико Търново

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Преподаватели

Дирекция „Бюро по труда“ – Горна Оряховица обявява свободно работно място за длъжност „учител, ресурсен учител“

Срок на валидност на заявката: 21.12.2017

Място на работа: Населено място към общ. Горна Оряховица, обл. Велико Търново

Трудово възнаграждение: 380 лв.

Повече информация: Дирекция „Бюро по труда“ – Горна Оряховица

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Началник на сектор

Митница Свищов, отдел „Митническо разузнаване и разследване“, сектор „Административнонаказателни дейности и разследващи органи“, агенция „Митници“ обявява свободно работно място за длъжност „Началник на сектор“.

Област на висше образование: „Социални, стопански и правни науки“ с професионално направление „Икономика“ или „Право“, „Технически науки“

Изисквана минимална степен на завършено образование: Бакалавър

Минимален професионален опит: 4 години

Минимален размер на основната заплата: 1400 лева

Краен срок за подаване на документи: 14.12.2017 г.

Повече информация: Самостоятелни териториални звена/Митница Свищов/Отдел „Човешки ресурси, административно обслужване и сигурност“, ул. „Дунав“ 10

__________________________________________________________________________________________________________________________________

Персонал, водещ счетоводни сметки и документи

Дирекция „Бюро по труда“ – Горна Оряховица обявява свободно работно място на длъжност „Касиер, домакин“.

Основни отговорности: снабдяване, съхраняване, стопанисване, събиране на такси – материално отговорно лице

Срок на валидност на заявката: 20.12.2017 г.

Място на работа: Населено място към общ. Горна Оряховица, обл. Велико Търново

Повече информация: Дирекция „Бюро по труда“ – Горна Оряховица

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Учители по общообразователна подготовка в средното образование

Дирекция „Бюро по труда“ – Горна Оряховица обявява свободно работно място за длъжност „Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап“

Основни отговорности: преподава английски език в прогимназиален етап

Срок на валидност на заявката: 22.12.2017 г.

Повече информация: Дирекция „Бюро по труда“ – Горна Оряховица

__________________________________________________________________________________________________