Печат

careercenter

Румънско-българският център за кариерно развитие и подбор на персонал е създаден от водещия бенефициент на проекта - Университетът в Крайова. Центърът се намира в сградата на университета на ул” А.И. Куза”, № 13, в зала 223.

Румънско-българският център за кариерно развитие и подбор на персонал ще улесни включването на пазара на труда и професионалната мобилност на безработни, студенти и завършили висше образование в районите на изпълнение на проекта: Долж, Видин и Велико Търново.

Специалистите, ангажирани в кариерния център, ще създадат база данни за свободните работни места от румънско-българския трансграничен регион, ще подпомогнат целевата група във връзка с изготвянето на качествени резюмета на румънски, български или английски език (според изискванията на работодателя); ще консултират участниците в целевата група при разработването на оптимален план за тяхното кариерно развитие. Също така, в сътрудничество с координиращия експерт, ще насочват членовете на целевата група да участват в един от обучителните курсове, предвидени в проекта.

Периодично ще се организират срещи между потенциални работодатели и търсещи работа лица. Ще бъде създадена база данни от работодатели, ще бъдат сключени споразумения за партньорство с тях, ще бъдат организирани трудови борси (job fairs) и ще се публикуват свободни работни места на уеб сайта на Кариерния център и на фейсбук страницата на проекта.

Експертите от румънско-българския център за кариерно развитие и подбор на персонал ще си сътрудничат с членовете на екипа на проекта, за да организират и проведат учебни посещения в Румъния и България. Записването за участие в учебните посещения ще бъде с приоритет за студентите, пребиваващи в района на изпълнение на проекта.

По-долу ще намерите линкове към образци за съставяне на професионална автобиография и мотивационно писмо:

Автобиография - образец

Мотивационно писмо - образец

Писмо за заявяване на интерес - образец 1

Писмо за заявяване на интерес - образец 2

Писмо за заявяване на интерес - образец 3